Videoarkiv

Opptak fra møter i Stortinget og en del av de åpne høringene tilbake til januar 2010.

Avgrens utvalet

Oktober

Høyringar videoklipp
Dato Sak
23.10. kl. 11.30 Representantforslag om mer rettferdig inkasso og ulike tiltak for å hindre at flere havner i gjeldsfeller
Sted: HØRINGSSAL 2
23.10. kl. 09.05 Representantforslag om en styrking av rekenæringen
Sted: HØRINGSSAL 1
23.10. kl. 08.45 Representantforslag om arbeidsvilkår foran anbudsregimer
Sted: HØRINGSSAL 2
23.10. kl. 08.00 Representantforslag om jordbrukets samfunnsoppdrag - minst 50 pst. selvforsyning av jordbruksmat innen 2026
Sted: HØRINGSSAL 1
22.10. kl. 09.00,
24.10. kl. 09.00,
05.11. kl. 13.30
Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 2 Sted: HØRINGSSAL 2
22.10. kl. 09.00,
24.10. kl. 09.00,
05.11. kl. 13.30
Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 1
22.10. kl. 08.20 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen)
Sted: N-202
21.10. kl. 11.00,
22.10. kl. 09.00
Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 1
21.10. kl. 11.00,
22.10. kl. 09.00
Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 2
21.10. kl. 10.00,
24.10. kl. 10.15
Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 1 Sted: HØRINGSSAL 1
18.10. kl. 09.45,
21.10. kl. 10.00
Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 1
18.10. kl. 09.45,
21.10. kl. 10.00
Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)
Sted: N-202
17.10. kl. 08.00 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen)
Sted: N-202
16.10. kl. 09.00 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til justiskomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 1
15.10. kl. 10.30,
17.10. kl. 08.30
Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 1
15.10. kl. 10.30,
17.10. kl. 08.30
Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen)
Sted: N-202
15.10. kl. 10.15 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 2
14.10. kl. 10.30,
17.10. kl. 08.47
Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 2 Sted: HØRINGSSAL 2
14.10. kl. 10.00,
15.10. kl. 09.00
Statsbudsjettet 2020
Sted: HØRINGSSAL 1 Sted: HØRINGSSAL 1
14.10. kl. 10.00 Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024)
Sted: N-202