Videoarkiv

Opptak fra møter i Stortinget og en del av de åpne høringene tilbake til januar 2010.

Avgrens utvalet

Februar

Høyringar videoklipp
Dato Sak
27.02. kl. 10.15 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven), lov om endringer i lov om Folketrygdfondet og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 102/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) 537/2014
Sted: HØRINGSSAL 1
25.02. kl. 16.00 Representantforslag om tiltakspakke for å sikre seriøsitet i fiskeindustrien
Sted: HØRINGSSAL 1
25.02. kl. 12.40 Representantforslag om å avvikle fylkeskommunen for å kutte byråkrati og bringe tjenestene nærmere innbyggerne
Sted: HØRINGSSAL 1
25.02. kl. 12.40 Representantforslag om nødvendige endringer for å kunne oppløse tvangssammenslåtte fylkeskommuner
Sted: HØRINGSSAL 1
25.02. kl. 11.00 Representantforslag om tiltak for en bedre fergepolitikk i Distrikts-Norge
Sted: HØRINGSSAL 1
25.02. kl. 08.50 Redegjørelse av helseministeren om situasjonen i luftambulansetjenesten
Sted: HØRINGSSAL 2
25.02. kl. 08.50 Representantforslag om rask etablering av statlig drift av luftambulansetjenesten
Sted: HØRINGSSAL 2
25.02. kl. 08.50 Representantforslag om å forberede offentlig drift av luftambulanseflytjenesten slik at den blir en integrert del av helseforetakenes øvrige ambulansetjeneste og akuttmedisinske beredskap
Sted: HØRINGSSAL 2
13.02. kl. 10.45 Representantforslag om å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel
Sted: HØRINGSSAL 1
12.02. kl. 08.30 Representantforslag om å bevare fylkenes mulighet til selv å bestemme opptaksmodeller for videregående skole
Sted: HØRINGSSAL 1
11.02. kl. 10.15 Endringar i pasientskadeloven (forskriftsheimel om meinerstatning mv.)
Sted: HØRINGSSAL 1
06.02. kl. 12.40 Endringer i bioteknologiloven mv.
Sted: HØRINGSSAL 1
06.02. kl. 12.00 Lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven)
Sted: HØRINGSSAL 2
06.02. kl. 10.15 Kvalitet og pasientsikkerhet 2018
Sted: HØRINGSSAL 1
06.02. kl. 10.15 Representantforslag om å lovfeste at det skal gjennomføres helseundersøkelse av barns somatiske og psykiske helse i forbindelse med alle omsorgsovertakelser
Sted: HØRINGSSAL 2
04.02. kl. 12.15 Redegjørelse av justis- og innvandringsministeren om bemannings- og beredskapssituasjonen i politiet
Sted: HØRINGSSAL 1