Program for

Åpen høring i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité tirsdag 10. mai 2016

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Fag - Fordypning - Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet

Meld. St. 28 (2015-2016)

Høringsprogram
Tysdag 10. mai 2016 
13.30 - 13.50  KS - KOMMUNESEKTORENS INTERESSE- OG ARBEIDSGIVERORGANISASJON
Erling Lien Barlindhaug, avdelingsdirektør
Marianne Lindheim, spesialrådgiver
SKOLELEDERFORBUNDET
Solveig Hvidsten Dahl, forbundsleder
Omar Mekki, nestleder
13.50 - 14.35  UTDANNINGSFORBUNDET
Steffen Handal, leder
Martin Minken, seniorrådgiver
Astrid Sund, seniorrådgiver
PEDAGOGSTUDENTENE
Silje Marie Bentzen, leder
Jonas Ohlgren Østvik, rådgiver
SL - SKOLENES LANDSFORBUND
Anne Finborud, forbundsleder
NORSK LEKTORLAG
Rita Helgesen, leder
Wenche Bakkebråten Rasen, rådgiver
ELEVORGANISASJONEN
Kristoffer Hansen, avtroppende leder
Sylvia Lind, påtroppende leder
14.35 - 14.45  Pause
14.45 - 15.15  HOVEDORGANISASJONEN VIRKE
Stian Sigurdsen, leder arbeidslivspolitikk
Anne K. Eggen Lervik, seniorrådgiver
ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER
Olav W. Kvam, fagsjef
Kari Hoff Okstad, spesialrådgiver
FAGFORBUNDET
Kristine Hansen, enhetsleder
Raymond Turøy, AU-medlem / seksjonsleder helse og sosial
MFO - MUSIKERNES FELLESORGANISASJON
Hans Ole Rian, forbundsleder
15.15 - 15.30  IKT-NORGE
Heidi Austlid, adm. direktør
DEN NORSKE FORLEGGERFORENING
Ulv Pedersen, leder Forleggerforeningens læremiddelutvalg
Anders Skogvold, medlem Forleggerforeningens læremiddelutvalg
15.30 - 15.50  FOLKEHØGSKOLERÅDET
Odd Arild Netland, folkehøgskolerådssekretær
Kristine Lindberg, prosjektleder
Sindre Vinje, pedagogisk konsulent
NORGES RØDE KORS
Mads Harlem, leder politikk- og folkerettseksjonen
Øyvin Rannem Lund, rådgiver politikk- og folkerettseksjonen
FN-SAMBANDET
Rune Arctander, ass. generalsekretær
Ingunn Eck, kommunikasjonssjef
FORENINGEN NORDEN
Espen Stedje, generalsekretær
Berit Nafstad Lyftingsmo, styremedlem landsstyret
Heidi Lønne Grønseth, rådgiver skole- og språkfeltet
15.50 - 16.00  ACTIS - RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN
Mina Gerhardsen, generalsekretær
Pernille Huseby, seniorrådgiver
Mari Greta Bårdsen, politisk rådgiver
FORANDRINGSFABRIKKEN
Gina Ekholt, koordinator
Ylva, SkoleProff

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høyring