Teknisk omlegging av nett-tv og videoarkivet

På grunn av en teknisk omlegging vil Stortingets nett-tv og videoarkivløsning være utilgjengelig fra kl. 14.30 til ca. kl. 17.00 torsdag 15. april. For noen brukere vil løsningen være utilgjengelig enda lenger. Vi beklager de ulemper dette kan medføre.

Program for

Åpen høring i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité tirsdag 10. mai 2016

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Fag - Fordypning - Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet

Meld. St. 28 (2015-2016)

Høringsprogram
Tysdag 10. mai 2016 
13.30 - 13.50  KS - KOMMUNESEKTORENS INTERESSE- OG ARBEIDSGIVERORGANISASJON
Erling Lien Barlindhaug, avdelingsdirektør
Marianne Lindheim, spesialrådgiver
SKOLELEDERFORBUNDET
Solveig Hvidsten Dahl, forbundsleder
Omar Mekki, nestleder
13.50 - 14.35  UTDANNINGSFORBUNDET
Steffen Handal, leder
Martin Minken, seniorrådgiver
Astrid Sund, seniorrådgiver
PEDAGOGSTUDENTENE
Silje Marie Bentzen, leder
Jonas Ohlgren Østvik, rådgiver
SL - SKOLENES LANDSFORBUND
Anne Finborud, forbundsleder
NORSK LEKTORLAG
Rita Helgesen, leder
Wenche Bakkebråten Rasen, rådgiver
ELEVORGANISASJONEN
Kristoffer Hansen, avtroppende leder
Sylvia Lind, påtroppende leder
14.35 - 14.45  Pause
14.45 - 15.15  HOVEDORGANISASJONEN VIRKE
Stian Sigurdsen, leder arbeidslivspolitikk
Anne K. Eggen Lervik, seniorrådgiver
ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER
Olav W. Kvam, fagsjef
Kari Hoff Okstad, spesialrådgiver
FAGFORBUNDET
Kristine Hansen, enhetsleder
Raymond Turøy, AU-medlem / seksjonsleder helse og sosial
MFO - MUSIKERNES FELLESORGANISASJON
Hans Ole Rian, forbundsleder
15.15 - 15.30  IKT-NORGE
Heidi Austlid, adm. direktør
DEN NORSKE FORLEGGERFORENING
Ulv Pedersen, leder Forleggerforeningens læremiddelutvalg
Anders Skogvold, medlem Forleggerforeningens læremiddelutvalg
15.30 - 15.50  FOLKEHØGSKOLERÅDET
Odd Arild Netland, folkehøgskolerådssekretær
Kristine Lindberg, prosjektleder
Sindre Vinje, pedagogisk konsulent
NORGES RØDE KORS
Mads Harlem, leder politikk- og folkerettseksjonen
Øyvin Rannem Lund, rådgiver politikk- og folkerettseksjonen
FN-SAMBANDET
Rune Arctander, ass. generalsekretær
Ingunn Eck, kommunikasjonssjef
FORENINGEN NORDEN
Espen Stedje, generalsekretær
Berit Nafstad Lyftingsmo, styremedlem landsstyret
Heidi Lønne Grønseth, rådgiver skole- og språkfeltet
15.50 - 16.00  ACTIS - RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN
Mina Gerhardsen, generalsekretær
Pernille Huseby, seniorrådgiver
Mari Greta Bårdsen, politisk rådgiver
FORANDRINGSFABRIKKEN
Gina Ekholt, koordinator
Ylva, SkoleProff

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høyring