Program for

Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité onsdag 18. mars 2009

Helse- og omsorgskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
En sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

St.meld. nr. 12 (2008-2009)

Høringsprogram
Onsdag 18. mars 2009 
11.30 - 11.45  DEN NORSKE LEGEFORENING
President Torunn Janbu
Leder i Allmennlegeforenignen Jan Emil Kristoffersen
Nestleder i Norsk Gynekologisk forening Bjørn Backe
Spesialrådgiver Miriam Kvanvik
11.45 - 12.00  KS
Direktør Gudrun Haabeth Grindaker
Spesialrådgiver Sigrid J. Askum
12.00 - 12.15  FELLESORGANISASJONEN
Tredje nestleder Mimmi Kvisvik
Vernepleierkonsulent Ann Mari Haug

Høringen vil foregå i K-212 i Akersgt. 18.

Høyring

Video

Høringen blir ikke tatt opp på video.