Program for

Åpen høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité mandag 7. februar 2011

Transport- og kommunikasjonskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett)

Prop. 49 L (2010-2011)

Høringsprogram
Måndag 7. februar 2011 
12.00 - 12.45  JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET V/ KONSTITUERT JUSTISMINISTER GRETE FAREMO
Terje Moland Pedersen, statssekretær
Ingeborg Olebakken, lovrådgiver
Torbjørn Nagelhuus, rådgiver
12.45 - 13.30  SAMFERDSELSDEPARTEMENTET V/ SAMFERDSELSMINISTER MAGNHILD MELTVEIT KLEPPA
Heidi Karlsen, seniorrådgiver
Malin Tønseth, seniorrågiver
13.30 - 13.40  PAUSE
13.40 - 15.10  FELLES OPPLEGG MED 6 INSTANSER (HOVEDTEMA: KRIMINALITETSBEKJEMPELSE/ STRAFFEPROSESS/ PÅTALEMYNDIGHET)
13.40- 13.50: Riksadvokaten
Tor-Aksel Busch, riksadvokat
13.50-14.00: Politidirektoratet
Ingelin Killengreen, politidirektør
Kjetil Haukaas, ass. sjef Kripos
14.00-14.10: PST- Politiets sikkerhetstjeneste
Janne Kristiansen, PST-sjef
14.10-14.20: Datatilsynet
Bjørn Erik Thon, direktør
Leif T. Aanensen, avdelingsdirektør
14.20-14.30: Politiets Fellesforbund
Arne Johannessen, forbundsleder
Anne-Catherine Gustafson, forbundssekretær
14.30-14.40: Politijuristene
Jan Olav Frantsvold, leder
Sverre Bromander, politiadvokat
Eirik Trønnes Hansen, politiadvokat
Ca. 14.40- 15.10: FELLES SPØRRERUNDE
15.10 - 15.20  PAUSE
15.20 - 16.50  FELLESOPPLEGG MED 7 INSTANSER (HOVEDTEMA: PERSONVERN/ YTRINGSFRIHET)
15.20-15.30: LO
Øyvind Rongevær, utredningsleder Arbeidsmiljøavdelingen
Geir Høibråten, rådgiver Forhandlingsavdelingen
15.30-15.40: ICJ- Norge - den internasjonale juristkommisjon
Jon Wessel-Aas, daglig leder
15.40-15.50: Stopp DLD
Anders Brenna, leder
Lars-Henrik Paarup Michelsen, talsmann
15.50-16.00: Teknologirådet
Tore Tennøe, direktør
Christine Hafskjold, prosjektleder
16.00-16.10: Nei til EU
Sigrid Heiberg, medlem i arbeidsutvalget
Vigdis Hobøl
16.10-16.15: Elektronisk Forpost Norge
Per Inge Østmoen, skribent og fotograf
16.15-16.20: FriBit (landsomfattende org./personvern/rettigheter)
Nina Høegh-Larsen, styremedlem
Øystein Jakobsen, daglig leder
Ca. 16.20-16.50 FELLES SPØRRERUNDE

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.