Program for

Åpen høring i Stortingets energi- og miljøkomité torsdag 7. november 2013

Energi- og miljøkomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen)

Prop. 1 S (2013-2014)

Høringsprogram
Torsdag 7. november 2013 
09.00 - 09.05  NHO
Per Anker-Nilssen, seniorrådgiver
Per Øyvind Langeland, avdelingsdir.
09.05 - 09.10  LANDSORGANISASJONEN I NORGE
Hans-Christian Gabrielsen, 2. nestleder
Olav Lie, rådgiver
09.10 - 09.15  FELLESFORBUNDET
Kine Asper, forbundssekretær
Jørgen Kaurin, rådgiver
09.15 - 09.20  INDUSTRI ENERGI
Frode Alfheim, nestleder
Inger Hoff, spesialrådgiver
Geir Vollsæter, spesialrådgiver
09.20 - 09.25  HOVEDORGANISASJONEN VIRKE
Jarle Hammerstad, dir.
Camilla Skjelsbæk Gramstad, seniorrådgiver
Robert Hval Straumann, seniorrådgiver
09.25 - 09.30  TEKNA
Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna
Aslak Einbu, fagekspert ved Sintef
Katrine Vinnes, seniorrådgiver
09.30 - 09.50  Spørsmål fra komiteens medlemmer.
09.50 - 10.00  Pause
10.20 - 10.25  NORSK OLJE OG GASS
Erling Kvadsheim, dir. næringspolitikk
Roger Pedersen, informasjonssjef
10.25 - 10.30  NORGES REDERIFORBUND
Harald Solberg, dir.
Thomas Saxegaard, seksjonsleder
10.30 - 10.35  NORSK INDUSTRI
Ole Børge Yttredal, fagsjef
Runar Rugtvedt, bransjesjef
Gunnar Grini, bransjesjef
Trygve Østmo, dir.
10.35 - 10.40  NORSK TEKNOLOGI
Tore Strandskog, dir. næringspolitikk
Andreas Aamodt, rådgiver
10.40 - 10.45  NORGES FORSKNINGSRÅD
Fridtjof Unander, divisjonsdir.
Rune Volla, avd.dir.
10.45 - 10.50  FORUM FOR MILJØTEKNOLOGI
Kai Rune Heggland, adm.dir.
Marianne Lie, sekretariatetsleder
Arvid Gusland, advokat
10.50 - 11.10  Spørsmål fra komiteens medlemmer.
11.10 - 11.15  ENERGI NORGE
Eivind Heløe, dir.
Gjermund Løyning, myndighetskontakt
Ingvar Solberg, rådgiver
11.15 - 11.20  SMÅKRAFTFORENINGA
Knut Olav Tveit, daglig leder
Steinar Aasen, rådgiver
11.20 - 11.25  NORWEA
Øyvind Isachsen, adm.dir.
Andreas Thon Aasheim, rådgiver
11.25 - 11.30  NORSK BIOENERGIFORENING
Inge Olav Fure, daglig leder
Hege Holte Nielsen, energipolitisk rådgiver
11.30 - 11.35  NORSK SOLENERGIFORENING
Åse Lekang Sørensen, generalsekretær
Thor Christian Tuv, styremedlem
11.35 - 11.40  NORSK VARMEPUMPEFORENING
Bård Baardsen
11.40 - 12.00  Spørsmål fra komiteens medlemmer.
12.00 - 12.30  Pause
12.30 - 12.35  OSLO KOMMUNE OG AKERSHUS FYLKESKOMMUNE
Stian Berger Røsland, byrådssleder Oslo
Anette Solli, fylkesordfører Akershus
12.35 - 12.40  NORSK ELBILFORENING
Snorre Sletvold, leder
Ståle Frydenlund, kommunikasjonsleder
12.40 - 12.45  ELECTRIC VEHICLE UNION
Rune Haaland, president
12.45 - 12.50  NORSK FJERNVARME
Jan Harsem
Steinar Sandum
12.50 - 12.55  ELVARME NORGE
Steinar Sandum
Jan Harsem
12.55 - 13.00  BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL)
Rannveig Ravnanger Landet, dir.
Arne Skjelle, leder Energieffektiviseringsprosjektet i BNL
13.00 - 13.20  Spørsmål fra komiteens medlemmer.
13.20 - 13.25  BELLONA
Janne Stene, leder, klima og energiarbeid
Runa Haug Knoury, seniorrådgiver, energi og klima
Guro Nereng, seniorrådgiver, energieffektivisering
Karl Kristensen, seniorrådgiver, avfall og Industri
13.25 - 13.30  ZERO
Kari Elisabeth Kaski, nestleder
13.30 - 13.35  FRAMTIDEN I VÅRE HENDER
Arild Hermstad, leder
13.35 - 13.40  REGNSKOGFONDET
Kamilla Berggrav, rådgiver
Bård Lahn, rådgiver
13.40 - 13.45  WWF VERDENS NATURFOND
Nina Jensen, generalsekretær
Arild Skedsmo, fagsjef
13.45 - 13.50  NATURVERNFORBUNDET
Lars Haltbrekken, leder
Arnodd Håpnes, fagleder
13.50 - 13.55  NATUR OG UNGDOM
Arnstein Vestre, nestleder
Andrea Sofie Aasvang, sentralstyremedlem
Ingrid Skjoldvær, sentralstyremedlem
13.55 - 14.00  SABIMA
Christian Steel, generalsekretær
14.00 - 14.05  DEN NORSKE TURISTFORENING
Kjartan Askim, fagsjef naturforvaltning
Oddvin Lund, fagsjef naturforvaltning
14.05 - 14.10  NORSK FORENING MOT STØY
Pål Jensen, rådgiver
Steven Gersh, rådgiver
14.10 - 14.30  Spørsmål fra komiteens medlemmer.
14.30 - 14.35  FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND
Marianne Sanderud, friluftskonsulent
Morten Dåsnes, daglig leder
14.35 - 14.40  FRILUFTSLIVETS FELLESORGANISASJON
Dag Kaas, styreleder
Siri Meland, rådgiver
Lasse Heimdal, generalsekretær
14.40 - 14.45  NORGES BONDE- OG SMÅBRUKARLAG
Ann Merete Furuberg, leder
John Petter Løvstad, ass. generalsekretær
14.45 - 14.50  NORGES BONDELAG
Nils T. Bjørke, styreleder
Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver
14.50 - 14.55  NORGES SKOGEIERFORBUND
Nils Bøhn, dir.
Ellen Alfsen, dir.
14.55 - 15.00  DET NORSKE SKOGSELSKAP
Johan C. Løken, styreleder
Trygve Enger, adm.dir.
15.00 - 15.15  Spørsmål fra komiteens medlemmer.
15.15 - 15.25  Pause
15.25 - 15.30  NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND (NJFF)
Siri Parmann, fagsjef
Espen Farstad, infosjef
15.30 - 15.35  NORSKE LAKSEELVER
Torfinn Evensen, generalsekretær
Erik Sterud, fagsjef
15.35 - 15.40  FISKERI- OG HAVBRUKSNÆRINGENS LANDSFORENING (FHL)
Are Kvistad, kommunikasjonsdir.
Henrik Stenwig, dir.
Kristin Alnes, fagsjef
15.40 - 15.45  NORSK VANN
Einar Melheim, dir.
Toril Hofshagen, ass.dir.
15.45 - 15.50  STYRINGSGRUPPEN FOR VANNREGION GLOMMA
Lars Salvesen, medlem styringsgruppen og fylkesvaraordfører i Akershus fylkeskommune
Andreas Lervik, nestleder Samferdsels-, miljø- og klimakomiteen
Torhild Kongsnes, fagsjef miljø
15.50 - 15.55  CIENS, FORSKNINGSSENTER FOR MILJØ OG SAMFUNN
Haakon Thaulow, leder
15.55 - 16.00  AVFALL NORGE
Henrik Lystad, ass.dir.
16.00 - 16.20  Spørsmål fra komiteens medlemmer.
16.20 - 16.25  NORSK KULTURARV
Erik Lillebråten, dir.
16.25 - 16.30  NORGES KULTURVERNFORBUND
Jørg Eirik Waula, styreleder
Jan Solberg, generalsekretær
16.30 - 16.35  FORTIDSMINNEFORENINGEN
Ola H. Fjeldheim, generalsekretær
Benedicte Angell, organisasjonssjef
16.35 - 16.40  NORSK FORENING FOR FARTØYVERN
Hedda Lombardo, organisasjonsrådgiver
16.40 - 16.45  FARTØYVERNSENTRENES FELLESRÅD
Terje Flaaten-Stokkan, dir. Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum
Jon-Helge Aas, daglig leder Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter
Åsmund Kristiansen, avdelingsleder Hardanger Fartøyvernsenter
16.45 - 17.00  Spørsmål fra komiteens medlemmer.

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høyring