Program for

Åpen høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité tirsdag 12. januar 2016

Utenriks- og forsvarskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2014, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Meld. St. 8 (2015-2016)

Høringsprogram
Tysdag 12. januar 2016 
10.15 - 10.23  NORGES RØDE KORS
Leder av politikk og folkerettseksjonen, Mads Harlem
Politisk Rådgiver for Våpenspørsmål, Knut Sverre
10.23 - 10.31  FORUM FOR UTVIKLING OG MILJØ
Daglig leder, Andrew Preston
Seniorrådgiver, Borghild Tønnessen-Krokan
10.31 - 10.39  WILPF - INTERNASJONAL KVINNELIGA FOR FRED OG FRIHET
Nestleder, Edel Havin Beukes
Medlem, Elisabeth Kristiansen
10.39 - 10.47  KIRKELIG FREDSPLATTFORM
Koordinator, Tor Kristian Birkeland
10.47 - 10.55  CHANGEMAKER
Leder, Hanne Sofie Lindahl
Nestleder, Ingrid Holmedahl
10.55 - 11.11  NHO, FORSVARS- OG SIKKERHETSINDUSTRIENS FORENING

NHO, NORSK INDUSTRI

KONGSBERGGRUPPEN ASA

NAMMO AS
Adm. dir. FSi, Torbjørn Svensgård
Direktør, Norsk Industri/NHO, Knut Sunde
Konserndirektør, Kongsberggruppen ASA, Even Aas
Kommunikasjonsdirektør, NAMMO AS, Sissel Solum
11.11 - 11.19  LO
1. nestleder LO, Tor-Arne Solbakken
Rådgiver, Fellesforbundet, Jørn Prangerød
Rådgiver, LO, Marianne Breiland

Høringen vil foregå i N-202 i Prinsens gate 26. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.