Program for

Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité torsdag 6. februar 2020

Helse- og omsorgskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Kvalitet og pasientsikkerhet 2018

Meld. St. 9 (2019-2020)

Høringsprogram
Torsdag 6. februar 2020 
10.15 - 10.25  PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE
Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus
Torunn Grinvoll, pasient- og brukerombud i Vestfold
10.25 - 10.35  DE REGIONALE HELSEFORETAKENE
Cecilie Daae, administrerende direktør Helse Nord RHF
Trine Olsen, kvalitets- og forskningsdirektør Helse Nord RHF
Siv Mørkved, assisterende fagdirektør Helse Midt-Norge RHF
Panchakulasingam Kandiah, assisterende fagdirektør Helse Vest RHF
Siv Cathrine Høymork, avdelingsdirektør Helse Sør-Øst RHF
10.35 - 10.45  STATENS HELSETILSYN
Jan Fredrik Andresen, direktør
Heidi Merete Rudi, ass. direktør
10.45 - 10.55  HELSEDIREKTORATET
Johan Georg Røstad Torgersen, divisjonsdirektør
10.55 - 11.05  NORSK PASIENTSKADEERSTATNING
Anne-Mette Gulaker, avdelingsdirektør
11.05 - 11.15  SENTER FOR KLINISK DOKUMENTASJON OG EVALUERING
Barthold Vonen, direktør og professor
11.15 - 11.35  Pause
  Felles høring med 3 instanser
11.35 - 11.38  NORS SYKEPLEIERFORBUND
Kai Øivind Brenden, 2. nestleder
Line Hasund, spesialrådgiver
11.38 - 11.41  FAGFORBUNDET
Iren Mari Luther, leder for yrkesseksjon helse og sosial
Ingvar Skjerve, rådgiver, yrkesseksjon helse og sosial
11.41 - 11.44  DEN NORSKE LEGEFORENING
Anne-Karin Rime, visepresident
Christian Tappert, leder utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet
11.44 - 11.50  Felles spørsmål
  Felles høring med 3 instanser
11.50 - 11.53  KREFTFORENINGEN
Thomas Axelsen, spesialrådgiver
11.53 - 11.56  KLINISKE ERNÆRINGSFYSIOLOGERS FORENING TILSLUTTET FORSKERFORBUNDET (KEFF)
Mandeep Kaur Bains, styreleder og klinisk ernæringsfysiolog
Tonje Mellin-Olsen, klinisk ernæringsfysiolog
11.56 - 11.59  APOTEKFORENINGEN
Oddbjørn Tysnes, direktør næringspolitikk
11.59 - 12.05  Felles spørsmål
  Felles høring med 2 instanser
12.05 - 12.08  PÅRØRENDEALLIANSEN
Anita Vatland, daglig leder
Anne-Grethe Terjesen, fagsjef
12.08 - 12.11  KS
Anne Gamme, fagleder ks
Anne Jensen, spesialrådgiver ks
12.11 - 12.15  Felles spørsmål

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høyring