Program for

Åpen høring i Stortingets justiskomité onsdag 4. november 2020

Justiskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Videokonferansehøring: Politimeldingen - et politi for fremtiden (Meld. St. 29 (2019-2020))

Meld. St. 29 (2019-2020)

Høringsprogram
Onsdag 4. november 2020 
12.15 - 12.20  POLITIETS FELLESFORBUND
Sigve Bolstad, forbundsleder
Anna Sollien, fagleder
Morten Mossin, politisk rådgiver
12.20 - 12.25  PARAT POLITIET
Einar Kaldhol, hovedtillitsvalgt
Cecilie Pukstad, nestleder
12.25 - 12.30  NORSK TJENESTEMANNSLAG
Kjersti Barsok, forbundsleder
Terje Skaarud, leder NTL politiet
12.30 - 12.35  NORGES POLITILEDERLAG I PARAT
Marit Ellingsen, forbundsleder
Frank M Sletten, landsstyremedlem
12.35 - 12.43  Felles spørsmål
12.43 - 12.50  Pause
12.50 - 12.55  POLITIJURISTENE
Are Skjold-Frykholm, leder
Marianne Børseth, første nestleder
Anne Woldmo, andre nestleder
12.55 - 13.00  FORSVARERGRUPPEN I ADVOKATFORENINGEN
Marius Dietrichson, leder i forsvarergruppen
13.00 - 13.05  NÆRINGSLIVETS SIKKERHETSRÅD
Odin Johannessen, direktør
13.05 - 13.10  ECO EQUALITY AS
Kjersti Aspheim, daglig leder
13.10 - 13.18  Felles spørsmål
13.18 - 13.25  Pause
13.25 - 13.30  PERSONSKADEFORBUNDET LTN
Per Oretorp, ass. generalsekretær
13.30 - 13.35  MA - RUSFRI TRAFIKK
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær
Anne Beate Budalen, rådgiver trafikksikkerhet
13.35 - 13.40  TRYGG TRAFIKK
Jan Johansen, direktør
Miriam Kvanvik, myndighetskontakt
Tor Egil Syvertsen
13.40 - 13.45  NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Tomas Norvoll, fylkesrådsleder
Andreas Flåm, politisk rådgiver
13.45 - 13.53  Felles spørsmål

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høyring