Program for

Åpen høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité tirsdag 20. april 2021

Utdannings- og forskningskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Videokonferansehøring for stortingsmelding om styring av statlige universiteter og høyskoler

Meld. St. 19 (2020-2021)

Høringsprogram
Tysdag 20. april 2021 
12.00 - 12.01  Innledning av komitéleder Roy Steffensen
  Felles høring med 4 instanser:
12.01 - 12.04  AKADEMIKERNE
Kari Sollien, leder
Christine Meling, organisasjonssjef
12.04 - 12.07  TEKNA - TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG FORENING
Lise Lyngsnes Randeberg, president
Birgitte Jordahl, seniorrådgiver
12.07 - 12.10  NORSK PSYKOLOGFORENING
Håkon Skard, president
Ole Tunold, generalsekretær
12.10 - 12.13  NORGES JURISTFORBUND
Håvard Holm, president
Katrine Bratteberg, visepresident
12.13 - 12.23  Felles spørsmål
  Felles høring med 4 instanser:
12.24 - 12.27  LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO)
Julie Lødrup, LOs førstesekretær
Arvid Ellingsen, spesialrådgiver
12.27 - 12.30  FELLESORGANISASJONEN (FO)
Hanne Glemmestad, FOs forbundsledelse
12.30 - 12.33  NORSK TJENESTEMANNSLAG (NTL)
Ellen Dalen, 2. nestleder
Sturla Søpstad, hovedtillitsvalgt
12.33 - 12.36  NITO
Trond Markussen, president
Marianne Bevum, seniorrådgiver
12.36 - 12.46  Felles spørsmål
  Felles høring med 4 instanser:
12.47 - 12.50  UNIO
Eli-Karin Flagtvedt, seniorrådgiver
12.50 - 12.55  UTDANNINGSFORBUNDET & PEDAGOGSTUDENTENE
Jan Morten Loftesnes, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet
Gunn Gallavara, seniorrådgiver hos Utdanningsforbundet
Elise Håkull Klungtveit, leder for Pedagogstudentene
Martine Løkholm, seniorrådgiver hos Pedagogstudentene
12.55 - 12.58  FORSKERFORBUNDET
Guro Elisabeth Lind, leder
Jon Iddeng, spesialrådgiver
12.58 - 13.06  Felles spørsmål
  Felles høring med 4 instanser:
13.07 - 13.10  NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO)
Rebekka Borsch, avdelingsdirektør kompetanse og innovasjon
Are Turmo, kompetansedirektør
Tord Hauge, rådgiver
13.10 - 13.13  ABELIA
Carina Hundhammer, leder for høyere utdanning og forskning
Sondre Jahr Nygaard, politisk rådgiver
13.13 - 13.16  ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER
Olav Wendelbo Kvam, fagdirektør
Trond Bergene, spesialrådgiver
Ingrid Paaske Gulbransen, spesialrådgiver
13.16 - 13.19  IKT-NORGE
Line Gaare Paulsen, kommunikasjonsdirektør
Fredrik Syversen, direktør for strategi- og forretningsutvikling
13.19 - 13.29  Felles spørsmål
13.29 - 13.44  Pause
  Felles høring med 4 instanser:
13.44 - 13.49  NORGES BLINDEFORBUND & NORGES BLINDEFORBUNDS UNGDOM
Terje Andre Olsen, forbundsleder for Norges Blindeforbund
Espen Lahnstein, interessepolitisk rådgiver hos Norges Blindeforbund
Kristin Kjæret, rådgiver hos Norges Blindeforbund
Irene Elise Hamborg, daglig leder for Norges Blindeforbunds Ungdom
Silje Solvang, sentralstyremedlem av Norges Blindeforbunds Ungdom
13.49 - 13.52  NOREGS HANDIKAPFORBUNDS UNGDOM
Kristofer Olai Ravn Stavseng, rådgjevar for politikk og kommunikasjon
Mia Larsen Sveberg, sentralstyremedlem
13.52 - 13.55  ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA
Martine Eliasson, politisk rådgiver
Henriette Nielsen, politisk rådgiver
13.55 - 14.03  Felles spørsmål
  Felles høring med 3 instanser:
14.04 - 14.07  UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET
Anne Husebekk, styreleder
Alf Rasmussen, generalsekretær
Ann Elin Brattebø Andersen, seniorrådgiver
14.07 - 14.10  NORSK STUDENTORGANISASJON
Andreas Trohjell, leder
Annbjørg Pasteur Stø, fag- og forskningspolitisk ansvarlig
14.10 - 14.13  AKADEMIET FOR YNGRE FORSKERE
Ingrid Lossius Falkum, leder
Bjørn Kristian Danbolt, generalsekretær
Jonas Stein, nestleder
14.13 - 14.21  Felles spørsmål

Høringen vil foregå i N-202 i Prinsens gate 26. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høyring