Program for

Åpen høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité mandag 12. april 2021

Transport- og kommunikasjonskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Videokonferansehøring: Meld. St. 20 (2020-2021) Nasjonal transportplan 2022-2033

Meld. St. 20 (2020-2021)

Høringsprogram
Måndag 12. april 2021 
  Felles høring for LO
09.00 - 09.30  LO NORGE
Roger Heimli, LO Norge,
Anita Johansen, Norsk arbeidsmandsforbund,
Kjell Næss, NJF,
Eirik Larsson, NLF,
Carl Ivar Delingsrud, Fagforbundet,
Alf Edvard Masternes, FLT,
Katinka Riksfjord Sporsem, NF,
Dag Einar Sivertsen, Fellesforbundet,
Ove Kaland, NSF,
Tor Erik Granum, NTL,
Kabinansattes Forbund
09.30 - 09.45  Felles spørsmål
  Felles høring for NHO:
09.45 - 10.00  NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NHO
Thomas Felde, seniorrådgiver næringspolitisk avdeling
Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør næringspolitisk avdeling
  NHO TRANSPORT
Jon H. Stordrange, administrerende direktør
Jofri Lunde, næringspolitisk sjef
  NHO LUFTFART
Torbjørn Lothe, administrerende direktør nho luftfart
Camilla Rise, spesialrådgiver nho luftfart
  NHO LOGISTIKK OG TRANSPORT
Ole Andreas Hagen, næringspolitisk direktør
Are Kjensli, adm.dir.
  NHO SJØFART
Frode Sund, adm.dir
Evelyn Blom-Dahl, fagsjef
10.00 - 10.15  Felles spørsmål
  Felles høring 5 høringsinstanser:
10.15 - 10.19  DRIVKRAFT NORGE
Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær
10.19 - 10.23  ENERGI NORGE
Kristian Blindheim
10.23 - 10.27  NELFO
Tore Strandskog, direktør næringspolitikk
Andreas Strømsheim-Aamodt, fagsjef næringspolitikk
10.27 - 10.31  ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG
Kari Sandberg, administrerende direktør
Arne Aakre, avdelingsleder vei og jernbane
10.31 - 10.35  BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING - BNL
Jon Sandnes, adm. direktør
Jørgen Leegaard, direktør samfunnspolitikk
10.35 - 10.45  Felles spørsmål
10.45 - 10.55  Pause
  Felles høring 6 høringsinstanser:
10.55 - 10.59  HOVEDORGANISASJONEN VIRKE
Morten Sandberg, fagsjef
Jarle Hammerstad, direktør
10.59 - 11.03  ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER
Mekonnen Germiso, spesialrådgiver
11.03 - 11.07  TEKNA - TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG FORENING
Lise Lyngsnes Randeberg, president
Pål-André Lund, politisk rådgiver
11.07 - 11.11  ITS NORWAY
Trond Hovland, ceo
Ragnhild Wahl, director of research and Innovation
11.11 - 11.15  UAS NORWAY
Anders Martinsen, daglig leder
11.15 - 11.19  TEKNOLOGIRÅDET
Tore Tennøe, direktør
Joakim Valevatn, prosjektleder
11.19 - 11.34  Felles spørsmål
  Felles høring for 4 høringsinstanser:
11.34 - 11.38  ENERGIGASS NORGE
Tore Woll, daglig leder
Kenneth Warvik, rådgiver
11.38 - 11.42  BIOGASS NORGE
Pia Farstad von Hall, daglig leder
Bjørn Malm, bærekraftsdirektør, tine
11.42 - 11.46  NORSK HYDROGENFORUM
Ingebjørg Wilhelmsen, generalsekretær
11.46 - 11.50  AVFALL NORGE
Cecilie Lind, adm.dir
Kåre Fostervold, næringspolitisk rådgiver
11.50 - 12.00  Felles spørsmål
12.00 - 12.30  Pause
  Felles høring for 10 høringsinstanser:
12.30 - 12.34  ZERO
Christine Holtan Bøgh, fagansvarlig for transport
12.34 - 12.38  FRAMTIDEN I VÅRE HENDER
Ida Thomassen, leder, politisk avdeling
Tonje Orsten Kristiansen, seniorrådgiver klima og miljø
12.38 - 12.42  BESTEFORELDRENES KLIMAAKSJON
Svein Skartsæterhagen, pensjonist
12.42 - 12.46  NATURVERNFORBUNDET
Silje Ask Lundberg, leder
Holger Schlaupitz, fagsjef
12.46 - 12.50  NATUR OG UNGDOM
Ada Skjensvold, fylkesleder
Simen Storengen, sentralstyremedlem
12.50 - 12.54  NORSK FORENING MOT STØY
Ulf Winther, generalsekretær
12.54 - 12.58  NORSK FORENING FOR KOLLEKTIVTRAFIKK
Olov Grøtting, daglig leder
12.58 - 13.02  SYKLISTENES LANDSFORENING
Jens Kristian Øvstebø, politisk rådgiver
Morgan Andersson, generalsekretær
Aron Sandell, rådgiver
13.02 - 13.06  NETTVERK FOR BÆREKRAFTIGE REGIONBYER
Tore Johan Øvstebø, leder av nettverket og leder av styringsgruppen for bypakke ålesund
Arne Thomassen, nestleder i nettverket og fylkesordfører, agder
Arne Christian Mohn, ordfører i haugesund
Kåre Pettersen, hovedutvalg for samferdsel og fylkesutvalget, vestfold og telemark
Håkon Møller, leder for plan- og miljøutvalget i bodø
Liv Kjersti Finholt, leder administrativ gruppe
13.06 - 13.10  NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN
Mina Gerhardsen, generalsekretær
Karoline Unnerud, politisk rådgiver
13.10 - 13.40  Felles spørsmål
  Felles høring for 9 høringsinstanser:
13.40 - 13.44  TRYGG TRAFIKK
Miriam Kvanvik, myndighetskontakt
Tori Grytli, fagsjef
13.44 - 13.48  NASJONAL RASSIKRINGSGRUPPE
Jenny Følling, leder
13.48 - 13.52  NORGES LASTEBILEIER-FORBUND
Geir A. Mo, administrerende direktør
13.52 - 13.56  NAF (NORGES AUTOMOBIL-FORBUND
Thor Egil Braadland, myndighetskontakt
Ingunn Handagard, senior kommunikasjonsrådgiver
13.56 - 14.00  OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
Øyvind Solberg Thorsen, adm.direktør
Siri Eggen, fagsjef
Rikard Gaarder Knutsen, politisk rådgiver
14.00 - 14.04  NORGES BILBRANSJEFORBUND
Egil Steinsland, kommunikasjonssjef
14.04 - 14.08  BILIMPORTØRENES LANDSFORENING
Ida Krag, sjef for kommunikasjon og myndighetskontakt
14.08 - 14.12  TRAFIKKSIKKERHETSFORENINGEN
Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder
Kjetil Nesset, styrets leder
14.12 - 14.16  NYNORSK FORUM
Per Magnus Finnanger Sandsmark, sekretær/ talsperson
14.16 - 14.41  Felles spørsmål
14.41 - 14.55  Pause
  Felles høring for 5 høringsinstanser:
14.55 - 14.59  NORGES REDERIFORBUND
Toril Charlotte Ulleberg Reynolds, politisk rådgiver
John Anders Lindtveit Røse, politisk rådgiver
14.59 - 15.03  KYSTREDERIENE
Kenneth Erdal, næringspolitisk rådgiver
Dag Bakka, seniorrådgiver
15.03 - 15.07  NORSKE HAVNER
Kjell-Olav Gammelsæter, direktør
Bernt Aaby
Arnt-Einar Litsheim
15.07 - 15.11  SJØMAT NORGE
Aina Valland, direktør
15.11 - 15.15  SJØMATBEDRIFTENE
Robert Erikssson, administrerende direktør
15.15 - 15.30  Felles spørsmål
  Felles høring for 5 høringsinstanser:
15.30 - 15.34  NORGES SKOGEIERFORBUND
Per Skorge, adm.dir.
Dag Skjølaas, rådgiver
15.34 - 15.38  NORSKOG
Benthe E. Løvenskiold, næringspolitisk sjef
15.38 - 15.42  TREINDUSTRIEN
Heidi Finstad, adm. direktør
Tina Sletbak-Akerø, fagsjef næringspolitikk og utvikling
15.42 - 15.46  VERDIKJEDEN SKOG OG TRE
Heidi Finstad, adm. direktør i treindustrien
Dag Skjølaas, rådgiver i norges skogeierforbund
15.46 - 15.50  TREFOREDLINGSINDUSTRIENS BRANSJEFORENING
Carsten Dybevig, styreleder
Liv Longva
15.50 - 16.05  Felles spørsmål
  Felles høring for 3 høringsinstanser:
16.05 - 16.09  GODSALLIANSEN
Jane Sæthre, norsk jernbaneforbund
Kjell-Olav Gammelsæter, norske havner
16.09 - 16.13  LYNTOGFORUM
Eirik Faret Sakariassen, leder av lyntogforum i rogaland
Thor Haakon Bakke, leder av lyntogforum i vestland
Beate Marie Dahl Eide, leder av lyntogforum i vestfold og telemark
Tore Johan Øvstebø, leder av lyntogforum i møre og romsdal
Jon Halvor Midtmageli, leder av lyntogforum gudbrandsdalen/mjøsa
Thor Bjørlo, sekretær lyntogforum
16.13 - 16.17  JERNBANEALLIANSEN
Tonje Orsten Kristiansen, styreleder
16.17 - 16.27  Felles spørsmål

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.