Program for

Åpen høring i Stortingets næringskomité torsdag 29. april 2021

Næringskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Videokonferansehøring: Endringer i lov om forbud mot hold av pelsdyr (kompensasjonsordning) (Prop. 122 L (2020-2021))

Prop. 122 L (2020-2021)

Høringsprogram
Torsdag 29. april 2021 
09.00 - 09.05  NORGES PELSDYRALSLAG
Bertran Skadsem, styreleder
Knut Berg, adm. dir.
Guri Wormdahl, kommunikasjonssjef
Hans Åge Kulbotten
09.05 - 09.10  NORGES BONDELAG
Erlend Stabell Dahling, avdelingssjef
Mari Gjølstad, fagsjef, skatt
Sem Varhaug Søberg, advokatfullmektig
Amund Johnsrud, seniorrådgiver
09.10 - 09.15  NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG
Kjersti Hoff, leder
09.15 - 09.20  ERIK KEISERUD, ADVOKAT
Erik Keiserud, advokat
09.20 - 09.25  NHO MAT OG DRIKKE
Terje Sletnes, direktør analyse og politikk
09.25 - 09.30  NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING
Halle Arnes, fagkoordinator HMS
09.30 - 09.35  JÆRRÅDET
Frode Fjeldsbø, ordfører
Sigmund Rolfsen, ordfører
09.35 - 09.40  JÆREN REKNESKAPSLAG SA
Martin Svebestad, daglig leder
09.40 - 09.45  TAKST TEAM AS
Asbjørn Frafjord, takstmann
Svein Tore Torgersen, takstmann
09.45 - 09.50  JÆREN PELSERI AS
Bength Oftedal
09.50 - 09.55  PELSDYRFÔR HAMAR SA, ROGALAND PELSDYRFÔRLAG SA, MIDT-NORSK FÔR SA
Kristian Aasen, styremedlem Pelsdyrfôr Hamar SA
Terje Engeseth, styreleder Rogaland pelsdyrfôrlag SA
09.55 - 10.00  OPPDAL KOMMUNE
Gro Aalbu, fagleder landbruk, miljø og kultur
10.00 - 10.05  VANG KOMMUNE
Vidar Eltun, ordførar
10.05 - 10.10  STATSFORVALTEREN I ROGALAND
Anfinn Rosnes, ass. landbruksdirektør
10.10 - 10.30  Felles spørsmål

Høringen vil foregå i Høringssal 2 i Akersgata 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høyring