Høyringar

Her finn du eit oversyn over dei planlagde og haldne høyringane i komiteane.

Komitéhøyringane vert normalt overførde direkte på Stortingets nett-tv

Få varsel om ny høyring via RSS om nye høyringar.

Finn høyring etter

Mai

Høyringsprogram
Dato Sak Frist Status
28.05.2020 kl. 08.00

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2020 m.m.)

Næringskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
27.05.2020 kl. 12.00 Halde
Program - Videoarkiv
28.05.2020 kl. 11.28
28.05.2020 kl. 12.15

Lov om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven)

Utenriks- og forsvarskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
20.05.2020 kl. 12.00 Halde
Program
Program - Videoarkiv
19.05.2020 kl. 10.15

Finansmarkedsmeldingen 2020

Finanskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
12.05.2020 kl. 12.00 Halde
Program - Videoarkiv
19.05.2020 kl. 13.00

Kommuneproposisjonen 2021

Kommunal- og forvaltningskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
13.05.2020 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
18.05.2020 kl. 10.00

Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven)

Kommunal- og forvaltningskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
12.05.2020 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
18.05.2020 kl. 10.00

Endringer i statsborgerloven (krav om ferdigheter i norsk muntlig)

Kommunal- og forvaltningskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
12.05.2020 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
18.05.2020 kl. 15.00

Endringer i jernbaneloven mv. (fjerde jernbanepakke) og samtykke til deltakelse i to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke

Transport- og kommunikasjonskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
15.05.2020 kl. 12.00 Halde
Program - Videoarkiv
15.05.2020 kl. 12.00

Midlertidige endringer i petroleumsskatteloven

Finanskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
13.05.2020 kl. 16.00 Halde
Program - Videoarkiv
14.05.2020 kl. 08.00

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak

Energi- og miljøkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
11.05.2020 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
14.05.2020 kl. 09.10

Endringer i naturmangfoldloven (nødverge til forsvar for bufe mv. og etablering av Rovviltklagenemnda)

Energi- og miljøkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
11.05.2020 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
13.05.2020 kl. 12.00

Nye mål i kulturmiljøpolitikken. Engasjement, bærekraft og mangfold

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
10.05.2020 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
13.05.2020 kl. 09.00

Endringer i barnevernloven (samtaleprosess, årlig tilstandsrapportering mv.)

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
10.05.2020 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
12.05.2020 kl. 12.15

Kompetansereformen - Lære hele livet

Utdannings- og forskningskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
05.05.2020 kl. 12.00 Halde
Program - Videoarkiv
11.05.2020 kl. 09.00
12.05.2020 kl. 08.50
12.05.2020 kl. 10.20

Vilje til beredskap - evne til forsvar. Langtidsplan for forsvarsektoren

Utenriks- og forsvarskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
04.05.2020 kl. 12.00 Halde
Program
Program
Program - Videoarkiv