Høyringar

Her finn du eit oversyn over dei planlagde og haldne høyringane i komiteane.

Komitéhøyringane vert normalt overførde direkte på Stortingets nett-tv

Få varsel om ny høyring via RSS om nye høyringar.

Finn høyring etter

Desember

Høyringsprogram
Dato Sak Frist Status
12.12.2019 kl. 10.15

Et kvotesystem for økt verdiskaping - En fremtidsrettet fiskerinæring

Næringskomiteen
Sted: Stortinget, Prinsens gate 26, N-202
08.12.2019 kl. 23.59 Program - Videoarkiv
12.12.2019 kl. 10.15

Opplysningsvesenets fond

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
01.12.2019 kl. 23.59 Program - Videoarkiv
12.12.2019 kl. 11.10

Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
01.12.2019 kl. 23.59 Program - Videoarkiv
12.12.2019 kl. 10.15

Representantforslag om tiltak for å sikre pasienter trygg utskrivning og verdig transport fra sykehus

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgata 18, HØRINGSSAL 2
02.12.2019 kl. 23.59 Program - Videoarkiv
12.12.2019 kl. 10.45

Representantforslag om en ny og moderne pårørendepolitikk

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgata 18, HØRINGSSAL 2
02.12.2019 kl. 23.59 Program - Videoarkiv
12.12.2019 kl. 15.30

Representantforslag om full erstatning for de som er rammet av forbudet mot pelsdyrhold

Næringskomiteen
Sted: Stortinget, Prinsens gate 26, N-202
08.12.2019 kl. 23.59 Program - Videoarkiv
11.12.2019

Representantforslag om umiddelbar innføring av fortsatt rett til pleiepenger i perioden etter barnets død

Arbeids- og sosialkomiteen
04.12.2019 kl. 23.59 Høyringa er avlyst
11.12.2019 kl. 10.15

Representantforslag om opprydding i innleieregelverket

Arbeids- og sosialkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
04.12.2019 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
06.12.2019 kl. 09.30

Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid

Utenriks- og forsvarskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
Halde
Program - Videoarkiv