Høyringar

Her finn du eit oversyn over dei planlagde og haldne høyringane i komiteane.

Komitéhøyringane vert normalt overførde direkte på Stortingets nett-tv

Få varsel om ny høyring via RSS om nye høyringar.

Avgrens utvalet

Finn høyring etter

Energi- og miljøkomiteen

Høyringsprogram
Dato Sak Frist Status
22.10.2019

Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen)

Energi- og miljøkomiteen
16.10.2019 kl. 23.59
Søk om å delta i høyring
Planlagt