Høyringar

Her finn du eit oversyn over dei planlagde og haldne høyringane i komiteane.

Komitéhøyringane vert normalt overførde direkte på Stortingets nett-tv

Få varsel om ny høyring via RSS om nye høyringar.

Avgrens utvalet

Finn høyring etter

Familie- og kulturkomiteen

Høyringsprogram
Dato Sak Frist Status
06.02.2020 kl. 10.15

Representantforslag om å lovfeste at det skal gjennomføres helseundersøkelse av barns somatiske og psykiske helse i forbindelse med alle omsorgsovertakelser

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgata 18, HØRINGSSAL 2
30.01.2020 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
06.02.2020 kl. 12.00

Lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven)

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgata 18, HØRINGSSAL 2
30.01.2020 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
12.12.2019 kl. 11.10

Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
01.12.2019 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
12.12.2019 kl. 10.15

Opplysningsvesenets fond

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
01.12.2019 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
05.11.2019 kl. 13.00

Representantforslag om en egen handlingsplan mot islamofobi og muslimfiendtlighet

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgata 18, HØRINGSSAL 2
29.10.2019 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
05.11.2019 kl. 13.07

Framtidas forbrukar - grøn, smart og digital

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgata 18, HØRINGSSAL 2
29.10.2019 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
05.11.2019 kl. 16.00

Representantforslag om styrking av LHBTI-politikken

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgata 18, HØRINGSSAL 2
29.10.2019 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
05.11.2019 kl. 16.00

Representantforslag om en aktiv regnbuepolitikk for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgata 18, HØRINGSSAL 2
29.10.2019 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
21.10.2019 kl. 10.00
24.10.2019 kl. 10.15

Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

Familie- og kulturkomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
13.10.2019 kl. 23.59 Halde
Program
Program - Videoarkiv