Høyringar

Her finn du eit oversyn over dei planlagde og haldne høyringane i komiteane.

Komitéhøyringane vert normalt overførde direkte på Stortingets nett-tv

Få varsel om ny høyring via RSS om nye høyringar.

Avgrens utvalet

Finn høyring etter

Helse- og omsorgskomiteen

Høyringsprogram
Dato Sak Frist Status
20.03.2020

Representantforslag om styrkede abortrettigheter

Helse- og omsorgskomiteen
12.03.2020 kl. 00.00 Høyringa er avlyst
12.03.2020 kl. 10.15

Representantforslag om å leggje til rette for auka grunnbemanning og lågare vikarbruk i den kommunale helse- og omsorgstenesta

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
04.03.2020 kl. 23.59 Høyringa er avlyst
12.03.2020 kl. 10.15

Representantforslag om en opptrappingsplan for bemanning i eldreomsorgen og tiltak for å forebygge demenssykdom

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
04.03.2020 kl. 23.59 Høyringa er avlyst
25.02.2020 kl. 08.50

Representantforslag om rask etablering av statlig drift av luftambulansetjenesten

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgata 18, HØRINGSSAL 2
19.02.2020 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
25.02.2020 kl. 08.50

Redegjørelse av helseministeren om situasjonen i luftambulansetjenesten

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgata 18, HØRINGSSAL 2
19.02.2020 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
25.02.2020 kl. 08.50

Representantforslag om å forberede offentlig drift av luftambulanseflytjenesten slik at den blir en integrert del av helseforetakenes øvrige ambulansetjeneste og akuttmedisinske beredskap

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgata 18, HØRINGSSAL 2
19.02.2020 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
11.02.2020 kl. 10.15

Endringar i pasientskadeloven (forskriftsheimel om meinerstatning mv.)

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
31.01.2020 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
06.02.2020 kl. 12.40

Endringer i bioteknologiloven mv.

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
28.01.2020 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
06.02.2020 kl. 10.15

Kvalitet og pasientsikkerhet 2018

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
28.01.2020 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
22.01.2020 kl. 10.00

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: Stortinget, Prinsens gate 26, N-202
14.01.2020 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
12.12.2019 kl. 10.45

Representantforslag om en ny og moderne pårørendepolitikk

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgata 18, HØRINGSSAL 2
02.12.2019 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
12.12.2019 kl. 10.15

Representantforslag om tiltak for å sikre pasienter trygg utskrivning og verdig transport fra sykehus

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgata 18, HØRINGSSAL 2
02.12.2019 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
15.10.2019 kl. 10.30
17.10.2019 kl. 08.30

Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen)

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: Stortinget, Prinsens gate 26, N-202
10.10.2019 kl. 10.00 Halde
Program
Program - Videoarkiv
14.10.2019 kl. 10.00

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024)

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: Stortinget, Prinsens gate 26, N-202
02.10.2019 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
08.10.2019 kl. 10.55

Endringer i obduksjonsloven mv. (rettsmedisinsk obduksjon av drepte i veitrafikken og regulering av Statens vegvesens arbeid med ulykkesanalyser)

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
25.09.2019 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
08.10.2019 kl. 10.15

Representantforslag om en offentlig utredning (NOU) om svangerskaps-, føde- og barseltilbudet i den offentlige helsetjenesten

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
25.09.2019 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv
08.10.2019 kl. 10.15

Representantforslag om en helhetlig og god fødselsomsorg i hele landet

Helse- og omsorgskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
25.09.2019 kl. 23.59 Halde
Program - Videoarkiv