Høyringar

Her finn du eit oversyn over dei planlagde og haldne høyringane i komiteane.

Komitéhøyringane vert normalt overførde direkte på Stortingets nett-tv

Få varsel om ny høyring via RSS om nye høyringar.

Avgrens utvalet

Finn høyring etter

Justiskomiteen

Høyringsprogram
Dato Sak Frist Status
23.10.2019 kl. 11.30

Representantforslag om mer rettferdig inkasso og ulike tiltak for å hindre at flere havner i gjeldsfeller

Justiskomiteen
17.10.2019 kl. 23.59
Søk om å delta i høyring
Planlagt
16.10.2019 kl. 09.00

Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til justiskomiteen)

Justiskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgt. 18, HØRINGSSAL 1
10.10.2019 kl. 23.59 Program