Høyringar

Her finn du eit oversyn over dei planlagde og haldne høyringane i komiteane.

Komitéhøyringane vert normalt overførde direkte på Stortingets nett-tv

Få varsel om ny høyring via RSS om nye høyringar.

Avgrens utvalet

Finn høyring etter

Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Høyringsprogram
Dato Sak Frist Status
25.11.2019 kl. 10.00

Riksrevisjonens undersøkelse av rovviltforvaltningen

Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Planlagt
14.10.2019 kl. 09.00

Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne

Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Halde