Høyringar

Her finn du eit oversyn over dei planlagde og haldne høyringane i komiteane.

Komitéhøyringane vert normalt overførde direkte på Stortingets nett-tv

Få varsel om ny høyring via RSS om nye høyringar.

Avgrens utvalet

Finn høyring etter

Næringskomiteen

Høyringsprogram
Dato Sak Frist Status
23.10.2019 kl. 08.00

Representantforslag om jordbrukets samfunnsoppdrag - minst 50 pst. selvforsyning av jordbruksmat innen 2026

Næringskomiteen
17.10.2019 kl. 23.59
Søk om å delta i høyring
Planlagt
15.10.2019 kl. 10.15

Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen)

Næringskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgata 18, HØRINGSSAL 2
10.10.2019 kl. 10.00 Halde
Program - Videoarkiv