Høyringar

Her finn du eit oversyn over dei planlagde og haldne høyringane i komiteane.

Komitéhøyringane vert normalt overførde direkte på Stortingets nett-tv

Få varsel om ny høyring via RSS om nye høyringar.

Avgrens utvalet

Finn høyring etter

Transport- og kommunikasjonskomiteen

Høyringsprogram
Dato Sak Frist Status
21.10.2019 kl. 11.00
22.10.2019 kl. 09.00

Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen)

Transport- og kommunikasjonskomiteen
15.10.2019 kl. 23.59 Planlagt