Høyringar

Her finn du eit oversyn over dei planlagde og haldne høyringane i komiteane.

Komitéhøyringane vert normalt overførde direkte på Stortingets nett-tv

Få varsel om ny høyring via RSS om nye høyringar.

Avgrens utvalet

Finn høyring etter

Transport- og kommunikasjonskomiteen

Høyringsprogram
Dato Sak Frist Status
28.01.2020 kl. 13.30

Representantforslag om å igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen

Transport- og kommunikasjonskomiteen
Sted: Stortinget, Prinsens gate 26, N-202
21.01.2020 kl. 23.59 Program
28.01.2020 kl. 15.00

Representantforslag om endring av Statens vegvesens vegnormaler for gang- og sykkelveg

Transport- og kommunikasjonskomiteen
21.01.2020 kl. 23.59 Planlagt
21.10.2019 kl. 11.00
22.10.2019 kl. 09.00

Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen)

Transport- og kommunikasjonskomiteen
Sted: Stortingets komitéhus, Akersgata 18, HØRINGSSAL 2
15.10.2019 kl. 23.59 Halde
Program
Program - Videoarkiv