NATO PA i Stavanger 9.-12. oktober 2015

Stortinget var vertskap da NATOs parlamentarikerforsamling (NATO PA) ble avholdt i Stavanger 9.–12. oktober.
Se bilder fra sesjonen på Flickr
Se opptak av plenumsmøtet 12. oktober på YouTube

Stortingets delegasjon

Ti politikere fra nesten alle partier på Stortinget utgjør Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling.

Dokumenter

Her finner du komitérapportene som vil bli diskutert under sesjonen.

Tweets

Se også
twitter.com/natopapress
facebook.com/natoparliamentaryassembly

@Stortinget

Se også
stortinget.no/natopastavanger15/flickr
flickr.com/stortinget