Hva er Nordisk råds sesjon?

Nordisk råds sesjon er et årlig politisk toppmøte for parlamentarikere, statsministere og andre regjeringsmedlemmer fra de fem nordiske landene og de tre selvstyrte områdene.

Sesjonen er det høyeste beslutningsorganet for det nordiske parlamentariske samarbeidet. Kun parlamentarikerne har stemmerett, og beslutningene som tas blir sendt over til de nordiske regjeringene. Nordisk råd ber da regjeringene om å gjennomføre Nordisk råds vedtak.

Et eksempel på et slikt vedtak, er at Nordisk råd under sesjonen i 2017 vedtok et forslag om å undersøke hvordan man kan avskaffe geoblocking mellom de nordiske landene. En oppheving av geoblocking vil gi nordiske borgere adgang til hverandres digitale tv-kanaler. Serien SKAM viste at det ikke var tilstrekkelig at tv-stasjonene bare viste tv-avsnittene, brukerne ville ha tilgang til hele seriens digitale univers. Som følge av vedtaket i Nordisk råd, finansierte Nordisk ministerråd en rapport om dette. Temaet skal opp når kulturutvalget i Nordisk råd møter kulturministrene under sesjonen i Oslo.

For nordiske politikere er sesjonen en viktig møteplass som innledes med et nordisk toppmøte hvor statsministrene og parlamentarikerne diskuterer aktuelle utfordringer, som for eksempel klimaendringer.

Nordisk råds sesjon finner sted hver høst og vertskapet rullerer mellom de fem nordiske landene avhengig av hvilket land som har presidentskapet i Rådet. Norge leder Nordisk råd i 2018 og stortingsrepresentantene Michael Tetzschner (H) og Martin Kolberg er henholdsvis president og visepresident i Nordisk råd. Sist sesjonen ble avholdt på Stortinget var i 2013.

De fem landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, og de tre selvstyrte områdene Færøyene, Grønland og Åland, er medlemmer av Nordisk råd.


Sist oppdatert: 29.10.2018 10:57