Om prosjektet

Med bakgrunn i behov for større bygningsmessig vedlikehold og krav til funksjonelle lokaler ble det i 2011 lagt frem planer for større oppgraderinger av både stortingsbygningen, Prinsens gate 26 og tilbygget mot Akersgata. I tillegg avdekket risikoanalysen etter 22. juli-terroren nye sikkerhetsbehov, som det også måtte tas hensyn til. Stortinget startet byggearbeidene sommeren 2014.

Fakta

Kostnadsramme:

2 321 millioner kroner

Ferdigstillelse:

Tatt i bruk første kvartal 2019. I etterkant skal avløpssystemet i Rådhusgata mellom Akersgata og Rosenkrantz’ gate fornyes som en del av prosjektet.

Areal som skal bygges:

Ca. 10 700 m2

Prinsens gate 26

Ca. 7700 m2, en arealutvidelse på ca. 1300 m2

Post- og varemottak

Ca. 1100 m2

Innkjøringstunnel

Ca. 2000 m2, og 250 meter lang

Aktører i prosjektet

Byggherre: Stortinget
Byggeledelse: ÅF Advansia AS
Prosjektledelse: OEC Gruppen AS
Rådgivergruppe: Multiconsult ASA og 
LINK arkitektur AS  
Generalentreprenør Prinsens gate 26: Veidekke Entreprenør AS 
Generalentreprenør innkjøringstunnel: KF Entreprenør AS

Hva skjer med Halvorsens Conditori:

Stortinget har inngått leiekontrakt med Halvorsens Conditori for videre cafédrift i bygget


Sist oppdatert: 03.01.2019 16:13