Arkiv

Her finner du artikler om Stortingets byggeprosjekt.

 • Stortingets direktør Marianne Andreassen. Foto: Stortinget.

  Forlik mellom Multiconsult og Stortinget

  Stortinget og Multiconsult har inngått forlik i tvist om Multiconsults leveranser i Stortingets byggeprosjekt Prinsens gate 26.

  (21.06.2019)
 • Wesselbysten, som har stått på Wessels plass siden 1885, kommer tilbake. Nå vil den stå med front mot plassen og Stortingsgata. Illustrasjon: Arkitema/Dronninga Landskap.

  Slik blir Wessels plass

  Med beplantning, kantstein og funksjonelle benker i tre og granitt skal Wessels plass bli et attraktivt og trygt byrom for Oslo, der sikkerheten er integrert i det parkmessige. Målet er å gjøre plassen til et samlingspunkt i byen.

  (11.04.2019)
 • P26. Foto: Stortinget.

  Siste fase for Stortingets byggeprosjekt

  Stortingets byggeprosjekt nærmer seg slutten. Den rehabiliterte kontorbygningen i Prinsens gate 26 (P26) er tatt i bruk. Det gjenstår noe arbeid utomhus. Prosjektet holder seg godt innenfor den vedtatte kostnadsrammen på 2,3 milliarder kroner.

  (06.03.2019)
 • Prinsens gate 26. Foto: Stortinget.

  Tar i bruk nybygget i januar

  I januar tar Stortinget i bruk det nye kontorbygget i Prinsens gate 26. Fire partier flytter hele eller deler av sine stortingsgrupper inn i lokalene, som fra yttersiden ser ut som da bygården var ny i 1881. 

  (19.12.2018)
 • Fasaden i Prinsens gate 26. Foto: Stortinget.

  Stortingets byggeprosjekt nærmer seg avslutning

  Før jul 2018 vil kontorbygget i Prinsens gate 26, varemottaket og innkjøringstunnelen til varemottaket være ferdig slik at Stortinget kan overta byggene og sette dem i stand før bruk.

  (19.06.2018)
 • Stortingets byggeprosjekt. Foto: Stortinget.

  Ny rapport bekrefter kostnadsramme for Stortingets byggeprosjekt

  Kostnadsrammen for Stortingets byggeprosjekt bør være 2 320 millioner kroner, anbefaler Dovre Group, som har gjennomført en uavhengig analyse av byggekostnadene. Dette er samme kostnadsnivå som ble kjent i februar.

  (16.04.2018)
 • Stortingspresident Olemic Thommessen under fremføringen av redegjørelsen om byggeprosjektet 6. mars. Foto: Stortinget.

  Redegjørelse om byggeprosjektet

  Les Olemic Thommessens redegjørelse om Stortingets byggeprosjekt 6. mars. Redegjørelsen oversendes finanskomiteen for behandling der.

  (06.03.2018)
 • Stortingspresident Olemic Thommessen. Foto: Stortinget.

  Stortingets byggeprosjekt

  Se aktuell informasjon om Stortingets byggeprosjekt.

  (02.03.2018)
 • Presentasjon om byggeprosjektet

  Les presentasjonen om byggeprosjektet som presidentskapet holdt for finanskomiteen og de parlamentariske lederne på Stortinget 28. februar.

  (28.02.2018)
 • Stortingspresident Olemic Thommessen. Foto: Stortinget.

  Økt kostnadsramme for Stortingets byggeprosjekt

  En ny grundig gjennomgang viser at Stortingets byggeprosjekt nå er beregnet å ha en ny kostnadsramme på 2,3 mrd. kroner. Hovedårsaken er betydelig økning i kostnader knyttet til prosjektering, noe som har ført til endrings- og tilleggsarbeider utover det som var kjent fra før. 

  (15.02.2018)
 • Stortinget startet byggearbeidene sommeren 2014. Foto: Stortinget.

  Flere forslag for bedre kontroll i byggesaker

  Stortinget bør følge tilsvarende prosedyrer og benytte Statsbygg som byggherre i større byggeprosjekter på samme måten som i staten for øvrig. Det anbefaler arbeidsgruppen som presidentskapet opprettet i juni i 2017.

  (15.02.2018)
 • Wessels plass. Foto: Stortinget.

  Presidentskapet tar Riksrevisjonens kritikk på alvor

  Tirsdag 20. juni behandlet Stortinget Riksrevisjonens rapport om Stortingets byggeprosjekt. Presidentskapet tar kritikken på alvor og følger opp flere anbefalinger i rapporten.

  (06.06.2017)
 • Betongarbeidene har delt bygget i tre, en midt- og to sideseksjoner. Seksjonen mot Akersgata har kommet lengs, hvor gulvet i femte etasje ble støpt 2. juni 2017. Foto: Stortinget

  Gjenoppbyggingen godt i gang

  Godt samspill mellom mange ulike faggrupper er nødvendig når Prinsens gate 26 nå bygges opp igjen.

  (02.06.2017)
 • Under den offisielle gjenåpningen av Prinsens gate ble en ærverdig gammel trikk benyttet under snorklippingen. Foto: Stortinget.

  Prinsens gate levert tilbake til byen

  Etter to års anleggsperiode er en av byens hovedgater med toveis trikketrasé tilbakeført til beboere og næringsliv.

  (28.02.2017)
 • Tunnelens innkjøring blir i Rådhusgata, mens hovedløpet går under Nedre Vollgate. Innkjøringen og de første 20 meteren av hovedløpet støpes ferdig før jul. Rådhusgata og den sydligste delen av Nedre Vollgate gjenåpner for trafikk i mars 2017. Foto: Stortinget.

  Milepæl i tunnelprosjektet

  Før jul står første fase av innkjøringstunnelen til Stortingets post- og varemottak ferdig. Da er gulv, vegger og tak på tunnelens mest utfordrende seksjon støpt. Milepælen ble markert torsdag 8. desember.

  (09.12.2016)
 • Det stilles store krav til planlegging og rutiner når store maskiner opererer på en trang byggeplass, parallelt med stor øvrig aktivitet på plassen.. Foto: Stortinget.

  HMS-pris til Stortingets entreprenør

  Stortingets entreprenør på byggeprosjektet i Prinsens gate 26 og post- og varemottaket, Veidekke Entreprenør, har vunnet en intern pris for sitt HMS-arbeid. 

  (10.11.2016)
 • Illustrasjonsfoto, byggeprosjektet: Stortinget.

  Økt budsjettramme for byggeprosjektet

  I statsbudsjettet for 2017 foreslås det en økning i kostnadsrammen for Stortingets byggeprosjekt.

  (04.10.2016)
 • Prinsens gate 26, fasade med kran. Foto: Stortinget.

  Progresjon i byggeprosjektet

  Stortingets byggeprosjekter er vel underveis.  Innenfor de bevarte veggene i Prinsens gate 26 skapes det nå splitter nye kontorlokaler, og fra Rådhusgata begynner innkjøringstunnelen å ta form. 

  (27.09.2016)
 • Fasaden består, men mye av innmaten byttes ut. Foto: Stortinget.

  Fasaden i Prinsens gate 26

  Hanna Geiran hos Riksantikvaren er glad for at rådet om fasadebevaring i Prinsens gate 26 ble fulgt av Stortinget.

  (14.03.2016)
 • Anleggsstart på tilførselstunnel

  Siste del av Stortingets bygge- og rehabiliteringsprosjekt rundt Wessels plass starter opp i juli. Da begynner byggingen av den nedgravde tilførselstunnelen til det nye post- og varemottaket som er under bygging under Wessels plass. 

  (06.07.2015)
 • Bygging på Wessels plass. Foto: Stortinget.

  Bygge- og rehabiliteringsprosjektet i Prinsens gate 26

  (17.06.2015)
 • Fasaden skal hvile på 25 peler mens grunnmuren rives. Foto Stortinget.

  Byggearbeid på Wessels plass

  Siden august har Wessels plass vært et inngjerdet anleggsområde i forbindelse med rehabiliteringen av Prinsens gate 26. I tiden som kommer skal det utføres imponerende ingeniørkunst bak de høye gjerdene.

  (09.03.2015)
 • Stortingskvartalet sett fra Akersgata.

  Veidekke skal bygge for Stortinget

  Om kort tid starter arbeidet med å rehabilitere Prinsens gate 26. Veidekke Entreprenør AS skal gjøre jobben for Stortinget.

  (16.06.2014)