Nytt post- og varemottak

Risikoanalysen etter 22. juli 2011 avdekket sårbarhet rundt Stortingets varelevering, og det ble anbefalt å etablere et nytt varemottak. I 2013 ble det besluttet å bygge et nytt post- og varemottak under Wessels plass. Det nye anlegget vil gjøre det mulig å kontrollere varer og kjøretøy på en effektiv måte, samt å skille vare- og persontrafikk. 

  • Betongarbeidene ferdigstilles sommeren 2017.
  • I februar 2017 ble toveis trikketrasé over Wessels plass gjenåpnet.
  • Forbindelse mellom post- og varemottaket og stortingsgarasjen etableres 2017/2018.
  • Post- og varemottaket ferdigstilles februar 2019.

Sist oppdatert: 03.01.2019 16:18