Prinsens gate 26

Prinsens gate 26 hadde stort behov for oppgradering. Bygget var lite arealeffektivt, hadde utdaterte tekniske anlegg og skader fra svelling av alunskifer.  Etter ferdigstillelse vil eiendommen fremstå som et nytt og moderne kontorbygg. Prosjektet hensyntar risikoanalysens anbefalinger.

  • Antall kontorplasser økes med 50–80 %, avhengig av utnyttelse av arealet.
  • Møteromskapasiteten økes. Egen møteromsetasje.
  • Moderne og fleksible kontorarbeidsplasser. 
  • Godt sikret bygg for parlamentarisk arbeid.
  • Energiattest - bygget oppnår energikarakter B.
  • Rivearbeidene ble utført høst 2015/vår 2016.
  • Betongarbeider vil pågå i perioden sommer 2016–årsskiftet 2017/2018.
  • Innredningsarbeider vil pågå i perioden april 2017–november 2018.
  • Planlagt ferdigstillelse høsten 2018.

Sist oppdatert: 03.01.2019 16:16