Kommunikasjonsavdelingen

Avdelingen har ansvar for ekstern og intern kommunikasjon, omvisninger og arrangementer, grafisk design og trykking av Stortingets publikasjoner.

Avdelingssjef: Siv Nordrum, tlf. 23 31 32 21 / 918 80 763.

Seksjon for digital kommunikasjon

Stortingets nettredaksjon. Intranett. Informasjons- og undervisningsmateriell.  

Leder: Anita Blomberg, tlf. 23 31 35 44
postmottak.digitalkommunikasjon@stortinget.no

Henvendelser om stortinget.no og intranett: Nettvakt, tlf. 23 31 33 33
web@stortinget.no

Nettredaktør: Lars Henie Barstad, tlf. 23 31 35 46

Seksjon for presse og samfunnskontakt

Mediehåndtering og -rådgivning. Analyse av mediebildet. Kommunikasjonstiltak.

Leder: Jorunn Nilsen, tlf. 23 31 30 16
presse@stortinget.no

Seksjon for besøk og formidling

Omvisninger og Stortingets lærings- og opplevelsesentre (MiniTinget og «Valget er ditt»). Se oversikt over de ulike omvisningstilbudene.

Arrangerer kurs i stortingskunnskap (for lærere, informatører o.a.) og andre seminarer.

Leder: Mona Mortensen Krane, tlf. 984 49 796 
besokogformidling@stortinget.no

Grafisk seksjon

Grafisk design og layout, dokumentproduksjon, trykke- og kopitjenester. Kontorrekvisita og kontormaskiner. Rådgivning og service.

Leder: Mette Solberg Ohlgren, tlf. 932 82 638
Ekspedisjon: tlf. 23 31 25 75
grafisk@stortinget.no


Sist oppdatert: 14.08.2018 12:24