Sikkerhetsstab

Gir råd om sikkerhet og beredskap på strategisk nivå.

Sikkerhetssjef: Tove Heidi Silseth, tlf. 23 31 35 04

tove.heidi.silseth@stortinget.no


Sist oppdatert: 03.04.2020 15:11