Organisasjonskart

Vis som temaark

 • IT-avdelinga
  • Seksjon for brukartenester
  • Seksjon for driftstenester
  • Seksjon for prosjekt og prosessstyring
  • Seksjon for strategi og innovasjon
  • Seksjon for utviklingstenester
 • Eigedoms-, sikkerheits- og serviceavdelinga
  • Husøkonomseksjonen
  • Kafeteriaseksjonen
  • Seksjon for byggutvikling
  • Seksjon for eigedomsdrift
  • Seksjon for eigedomsforvaltning
  • Seksjon for internsørvis
  • Sikkerheitsseksjonen
 • Forvaltningsavdelinga
  • HR-seksjonen
  • Seksjon for innkjøp
  • Seksjon for representantordningar
  • Seksjon for økonomi og styring
 • Kommunikasjonsavdelinga
  • Grafisk seksjon
  • Seksjon for besøk og formidling
  • Seksjon for digital kommunikasjon
  • Seksjon for presse og samfunnskontakt
 • Kunnskaps- og dokumentasjonsavdelinga
  • Referentseksjonen
  • Stortingsarkivet
  • Stortingsbiblioteket
  • Utredningsseksjonen
 • Konstitusjonell avdeling
  • Ekspedisjonskontoret
  • Komitésekretariatet
  • Komitésekretærane
  • Lovsekretariatet
  • Stortingssekretariatet
  • Tekstsenteret