Grunnloven 1814–2014

Norges grunnlov fylte 200 år i 2014. På denne siden finner du nettpresentasjoner med historisk materiale fra Stortingets arkiver knyttet til det begivenhetsrike året 1814.

1814 var et skjebneår for Norge. I løpet av året gikk Norge fra å være et land med liten grad av selvstendighet i det dansk-norske tvillingriket, til å bli et land med stor grad av selvstyre i en løs union med Sverige.

Det var særlig fire dokumenter som formet Norge i 1814: Kieltraktaten av 14. januar, Grunnloven av 17. mai, Mossekonvensjonen av 14. august og den reviderte grunnloven av 4. november. De fire dokumentene dannet utgangspunktet for Stortingets jubileumsutstilling i 2014, og på denne siden finnes lenker til presentasjoner av hvert dokument.

Kieltraktaten av 14. januar 1814

200 år etter at den danske kongen avsto Norge til den svenske kongen ved freden i Kiel, har Stortinget fått sitt eget eksemplar av Kieltraktaten.

Grunnloven av 4. november 1814

Da unionen med Sverige var et faktum høsten 1814, trådte det første overordentlige storting sammen for å gjøre de nødvendige endringer i Grunnloven. Målet var å redde frihetsverket fra Eidsvoll, og resultatet ble en mer liberal forfatning enn noen annen i samtiden.