Avgraderte dokumenter

Nedenfor følger oversikter over avgraderte dokumenter og referater fra lukkede møter i Stortinget og i den utvidede utenriks- og konstitusjonkomiteen.

Lukkede møter i Stortinget

1901–1939

Den første perioden omfatter møter i forbindelse med unionsoppløsningen. I årene etter unionsoppløsningen var det først og fremst forsvars- og handelspolitiske saker som ble behandlet i lukkede møter (1. verdenskrig, forhandlingene med vinlandene). CD-platen inneholder ca 6.100 sider dokumenter og møtereferater, samt forskjellige registre og brukerveiledning.

  • Møter for lukkede dører. Stortinget 1901-1924.
    Oslo, Stortingsarkivet 1997 (ISBN 82-91283-23-0).
  • Møter for lukkede dører. Stortinget 1925-1939.
    Oslo, Stortingsarkivet 2000 (ISBN 82-91283-9) 

1901-1924  Katalog over referat- og dokumentfilene (pdf). Utgitt på CD.
1925-1939  Katalog over referat- og dokumentfilene (pdf). Utgitt på CD.

1939–1945

Den andre perioden omfatter lukkede møter på det 9. overordentlige storting (1939-40), det 89. ordentlige storting fram til 9. april 1940, og det fortsatte 89. storting fra 14. juni 1945. Tematikken var stort sett knyttet til andre verdenskrig. Boken er på 520 sider i stort format.
 
Møter for lukkede dører. STORTINGET 1939-1945.
Oslo, Stortinget 1995 (ISBN 82 91283-09-5).
1939-1945 Innholdsliste (pdf)

Etter 1946

1946-1965 Oversikt over møtene
1966-1970  Oversikt over møtene
1971-1975  Oversikt over møtene

Møter i Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomiteen

1924-1945 Oversikt over møtene
1946-1965 Oversikt over møtene
1966-1970 Oversikt over møtene
1971-1975 Oversikt over møtene 
1976-1980 Oversikt over møtene
1981-1985 Oversikt over møtene

I tillegg finnes oversikt over møter i Spesialkomiteen for særlige utenrikspolitiske spørsmål og beredskapssaker 1948-1949 og møteprotokoller i Utenriks- og konstitusjonskomiteen (med forløpere) 1917-1923 i Innst. S. nr. 295 (1995-96) (pdf).


Sist oppdatert: 09.03.2021 12:58