Flaggloven

1814 - 1898 - 1998

En digital presentasjon av dokumenter til historien om Norges nasjonalflagg i anledning 100-årsjubileet for flaggloven i 1998. Dokumentene finnes i Stortingsarkivet.

 • Forslag til norsk flagg fra representant Hielm 7. april 1836. mai 1836

  Innledning

  Kunngjøringen av Flaggloven i 1898 markerte slutten på en lang konstitusjonell dragkamp mellom Stortinget og den personlige kongemakt.

 • Anonymt flaggforslag (Oktober 1814)

  Lov om Norges Flag

  Kunngjort i Lovtidende 15. desember 1898.

 • Kronologi

  Oversikt med henvisninger til sidetall i de trykte Stortingsforhandlingene og til dokumenter i stortingsarkivet.

 • Forslag fra kaptein og kontorsjef i 5. Departement Lundh (20 oktober, 1814).

  Forslag til flagg

  Oversikt over flaggforslag fra 1814-1836

 • Avisartikler

  Artikler fra Morgenbladet 1898 og 1899.

 • Flaggforslag fra borgere i Grimstad 20. februar 1821.

  Kilder og litteratur

  Stortingsforhandlinger og litteratur om flaggsaken.

Sjå også