Gaver i Stortinget

Det er i ulike offisielle sammenhenger vanlig at Stortinget mottar og gir bort gaver. Stortingsarkivet registrerer og oppbevarer mange av gavene som Stortinget mottar.

Fat i rødt utskåret treverk. Gave fra medlem av Folkekongressen i Kina til Stortinget v/ næringskomiteen. Anledning ukjent.

Ulike former for gaveutveksling har foregått langt tilbake i tid, og er fortsatt en viktig del av de uskrevne sosiale normene for mellommenneskelige relasjoner.

Gavebytterelasjoner i dag

I vår tid har gaveutveksling mistet noe av sin politiske og samfunnsmessige betydning, og er mer eller mindre en symbolsk handling. Men fortsatt har tradisjonen med gaveutveksling den hensikt å skape eller bygge videre på vennskapelige relasjoner, også nasjoner i mellom. Ved offisielle besøk er det fremdeles vanlig at vertskap og besøkende utveksler gaver.

Gaver fra Stortinget

Stortinget gir bort gaver i forbindelse med ulike arrangementer, reiser og offisielle besøk i Norge og utlandet. Det er også vanlig å overrekke gaver til andre lands parlamenter i forbindelse med spesielle anledninger, som for eksempel ved konstitusjonelle markeringer.

Typen gave som blir gitt, varierer med anledning og mottaker. Det som kalles hovedgave, gis vanligvis ved offisielle besøk til Stortinget og ved Stortingets offisielle besøk i utlandet. Eksempler på slike hovedgaver er kunstglass fra Nøstetangen glassverk og praktutgaven av Snorres kongesagaer på engelsk. I tillegg blir det gitt flere mindre gaver av ulikt omfang, deriblant tinnfat, brevvekt i glass, isbjørn i krystall, bøker om Norge og CD-er med norske artister.

Gaver til Stortinget

Mange av de gavene som Stortinget mottar, registreres og oppbevares ved stortingsarkivet. Nedenfor følger noen smakebiter fra arkivmagasinene.

Gave fra det islandske Alltinget til Stortinget i forbindelse med grunnlovsjubileet 2014.

Gave fra det islandske Alltinget til Stortinget i forbindelse med grunnlovsjubileet 2014.

Kårde med motiv av det trebenede symbolet for Isle of Man på hjaltet og knappen. Gravert nederst på klingen: «By apointment to her Majesty Queen Elizabeth II Sword Cutlers. Wilkinson Sword. Made in England». Anledning ukjent.

Kårde med motiv av det trebenede symbolet for Isle of Man på hjaltet og knappen. Gravert nederst på klingen: «By appointment to her Majesty Queen Elizabeth II Sword Cutlers. Wilkinson Sword. Made in England». Anledning ukjent.

Fat med motiv av Indias parlamentsbygning med teksten: «His Excellency Thorbjorn Jagland. President of the Norwegian parliament. With the compliments of the Governor of West Bengal, India. Kolkata, 15 March 2007.»

Fat med motiv av Indias parlamentsbygning med teksten: «His Excellency Thorbjorn Jagland. President of the Norwegian parliament. With the compliments of the Governor of West Bengal, India. Kolkata, 15 March 2007.»

Innglasset gullbelagt statuett formet som inngangspartiet til parlamentsbygningen med Kuwaits riksvåpen i emalje. Plakett festet på basen med teksten: «Kuwait national assembly», samt tilsvarende tekst på arabisk. Anledning ukjent.

Innglasset gullbelagt statuett formet som inngangspartiet til parlamentsbygningen med Kuwaits riksvåpen i emalje. Plakett festet på basen med teksten: «Kuwait national assembly», samt tilsvarende tekst på arabisk. Anledning ukjent.

Statuett i bronse med motiv av den polske ørnen på den ene siden og på den andre en bygning og teksten «Sejm Rzeczypospolitej polskiej». Anledning ukjent.

Statuett i bronse med motiv av den polske ørnen på den ene siden og på den andre en bygning og teksten «Sejm Rzeczypospolitej polskiej». Anledning ukjent.

Eske av tre med inskripsjonen «Noe av Stalingrads blodige jord med en tysk kule 1942–1943» på russisk. Gitt til en stortingsdelegasjon i anledning besøk i Stalingrad 18.8–7.9.1956.

Eske av tre med inskripsjonen «Noe av Stalingrads blodige jord med en tysk kule 1942–1943» på russisk. Gitt til en stortingsdelegasjon i anledning besøk i Stalingrad 18.8–7.9.1956.

Medalje med den spanske grunnloven av 1978. På skriptrullen står det: «Constitucion Aprobada por las cortes Españolas Y ratificada por referendum nacional del Pueblo Español 1978». Gitt til stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl. Anledning ukjent.

Medalje med den spanske grunnloven av 1978. På skriptrullen står det: «Constitucion Aprobada por las cortes Españolas Y ratificada por referendum nacional del Pueblo Español 1978». Gitt til stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl. Anledning ukjent.

Medalje med motiv av den franske nasjonalforsamlingen sett med teksten: «Assemblée Nationale». På den andre siden motiv av parlamentsbygningen sett utenfra med en statue av Colbert i forgrunnen. Medaljen er signert C. Gondard. Anledning ukjent.

Medalje med motiv av den franske nasjonalforsamlingen sett med teksten: «Assemblée Nationale». På den andre siden motiv av parlamentsbygningen sett utenfra med en statue av Colbert i forgrunnen. Medaljen er signert C. Gondard. Anledning ukjent.

Hilsningsadresse fra Sveriges Riksdag i anledning den norske Grunnlovens 150-års jubileum i 1964.

Hilsningsadresse fra Sveriges Riksdag i anledning den norske Grunnlovens 150-års jubileum i 1964.

Stor variasjon

Som utvalget ovenfor illustrerer, er det stor variasjon i Stortingets gavesamling. Blant gavene Stortinget har mottatt, hører også møteklubben som benyttes under dagens møter i stortingssalen. Den ble overrakt Stortinget i 1949 av en amerikansk etterkommer av stortingsrepresentant Gillebo med inskripsjonen «Til presidenten for Norges Storting. Gud signe Norges land og folk.» Flere kunstverk, deriblant Oscar Wergelands maleri «Eidsvold 1814» som henger i stortingssalen, er også blitt gitt Stortinget i gave.

Nettpresentasjonen er utarbeidet ved stortingsarkivet. Foto: Vidar M. Husby/Odd Harald Kvammen.

Kilder og litteratur:
Gustin, Ingrid, Mellan gåva och marknad. Handel, tillit och materiell kultur
under vikingtid
. Lund studies in Medieval Archaeology 34, 2004.

Mauss, Marcel, Gaven. Utvekslingens form og årsak i arkaiske samfunn,
oversatt av Thomas Hylland Eriksen, Cappelens upopulære skrifter, Cappelen akademisk forlag, Oslo 1995.

Miller, William I., Bloodtaking and peacemaking. Feud, law and Society in
Saga Iceland
, The University of Chicago Press, London 1990.

Stortingets presidentskap, forværelset


Sist oppdatert: 07.11.2019 09:43