Kvinner på Stortinget 1921–2021

I 2021 markerer Stortinget at det er 100 år siden Karen Platou som første kvinne ble innvalgt til fast plass på Stortinget. Med valget av Platou var en ny milepæl nådd i kampen for utvikling av det norske folkestyret.

Hundreårsmarkeringen gir anledning til å minnes de kvinnelige pionerene som har gått i bresjen for kvinners demokratiske deltagelse.

Denne nettsiden er viet 100-årsmarkeringen. 

Foto: NTB

100 år med kvinnelig representasjon

I 2021 markerer vi 100 år med kvinnelig representasjon på Stortinget. Andelen kvinner på Stortinget økt langsomt helt frem til i dag, hvor 69 av 169 representanter er kvinner.

Foto: Anders Beer Wilse / Nasjonalbiblioteket

Første kvinne med fast plass

Høsten 1921 ble  arkitekten Karen Platou som første kvinne innvalgt til fast plass på Stortinget. Den 11. januar 1922 tok hun sete i Stortinget. 

Kvinneregjeringen fra 1986. Foto: NTB

Kvinner i politiske maktposisjoner

I etterkrigstiden kom kvinnene gradvis inn i viktige parlamentariske verv. Fra midten av 1970-tallet inntok kvinner også lederposisjoner i partiene på Stortinget.

Foto: Stortinget

De kvinnelige pionerene

Det fulgte ingen strøm av kvinnelige stortingsrepresentanter i Karen Platous fotspor før andre verdenskrig. I alt var det bare 6 kvinner som ble fast innvalgt før 1940.

Foto: Stortinget.

Første kvinnelige vararepresentant

Den første kvinnen som tok sete i Stortinget, var læreren og kvinnesakskvinnen Anna Rogstad. Hun representerte Frisinnede Venstre, og ble innvalgt som vararepresentnat for Jens Bratlie (H).

Utstilling på Eidsvolls plass

I anledning årets jubileum er det laget en utstilling om "Kvinner på Stortinget 1921-2021". Klikk her for å se utstillingen.