Regelverk for Stortingets kontrollorganer

Ansvarsområdet og virksomheten for Stortinget eksterne kontrollorganer er definert i egne lover og instrukser. Her er en oversikt med lenker til lovene og instruksene vedtatt av Stortinget.

Riksrevisjonen

Lov 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen (Lovdata)

Instruks om Riksrevisjonenes virksomhet (Lovdata)

Instruks for revisjon av Riksrevisjonens regnskaper Vedtatt i Stortingets presidentskap 15. april 2010.
 

Ombudsmannen for forvaltningen (sivilombudsmannen)

Lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Lovdata)

Instruks om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Lovdata)

EOS-utvalget

Lov 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste. (Lovdata)

Instruks om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste. (Lovdata)

Ombudsmannsnemda for Forsvaret

Instruks for ombudsmannsnemda for Forsvaret

Kontrollorganenes nettsider

Stortingets kontrollorganer har egne nettsider der du finner informasjon om arbeidet, dokumenter m.m.

Riksrevisjonen

EOS-utvalget

Sivilombudsmannen

Ombudsmannsnemda for forsvaret

Se også

Les mer om kontrollvirksomheten.


Sist oppdatert: 26.02.2015 16:21