Forretningsorden for Stortinget

Stortingets forretningsorden med fotnotar, Grunnlova, ansvarleglova og reglement for opne kontrollhøyringar, ajourført oktober 2020

NB. 12. mars 2020 vedtok Stortinget: «Med virkning fra 12. mars 2020 og inntil videre settes kravet om fysisk tilstedeværelse i Stortingets forretningsorden § 25 om komitémøter og § 26 om avstemminger i komiteene ut av kraft.»


Sist oppdatert: 13.10.2020 12:35