Stortingsrepresentantenes utdannelse og yrke

En statistikk over representantenes utdannelses- og yrkesbakgrunn er problematisk av flere grunner. Utdannelsen for de eldste representantene er gjennomført i en tid med andre skoleslag og eksamener enn de yngre representantene har. Organisasjonsformer og strukturer i arbeidslivet har også endret seg en del. Det gjør at sammenligning og kategorisering aldri vil bli helt korrekt.

Med yrkesbakgrunn menes i denne sammenheng det yrket representanten hadde ved første gangs valg til Stortinget. Representanter som ikke har hatt yrke utenom stortingsvervet eller politisk virke, blir registert som for eksempel studenter/skolelever eller som ansatt i parti dersom de har hatt lønnet stilling som for eksempel politisk rådgiver, kommunikasjonsrådgiver el. i partiet som siste ansettelse for de ble valgt til Stortinget.

Ordfører/varaordfører er ikke registrert under yrke, men under politisk virksomhet. Kategorien ansatt i organisasjon omfatter frivillige organisasjoner og yrkesorganisasjoner.

Utdannelse

 

2013–
2017 (1)

2009–
2013 (2)

2005–
2009 (3)

2001–
2005 (4)

1997–
2001 (5)

Utdannelse

Antall

%

Antall

%

Antall

%

Antall

%

Antall

%

Grunnskole (folkeskole, framhaldsskole, realskole)

0

0

3

1,7

3

1,7

6

3,4

4

2,3

Yrkesutdannelse som ikke er bygd på videregående skole

7

4,7

24

13,7

25

14,0

29

16,4

32

18,4

Videregående skole/gymnas som høyeste formelle utdannelse

14

9,4

11

6,3

8

4,5

8

4,5

21

12,1

Videregående skole/gymnas med tilleggsutdannelse i enkelte fag ved høyskole/universitet

10

6,7

37

21,1

43

24,2

33

18,6

20

11,5

Høyskoleeksamen

51

34,2

41

23,4

39

21,9

44

24,9

41

23,6

Universitetseksamen (høyere/lavere grad)

67

45,0

59

33,7

60

33,7

57

32,2

56

32,1

I alt

149

100,0

 

175

100,0

178

100,0

177

100,0

174

100,0

(1) Oversikten omfatter 137 av de 169 valgte stortingsrepresentantene, samt de 11 som gikk inn i regjeringen, én statssekretær som også er stortingsrepresentant, og de 12 vararepresentantene som møter fast for regjeringsmedlemmene. Det totale antallet blir dermed 149.

(2) Oversiktene omfatter 163 av de 169 valgte representantene, medregnet de 12 som gikk inn i regjeringen, og de 12 vararepresentantene som møter fast for regjeringsmedlemmer etter regjeringsskiftet 20. oktober 2009.  Det totale antallet blir dermed 175.

(3) Oversiktene omfatter 167 av de 169 valgte representantene, medregnet de 11 som gikk inn i regjeringen og de 11 vararepresentantene som møter fast for regjeringsmedlemmer etter regjeringsskiftet 17. oktober 2005, slik at det totale antallet blir 178.

(4) Oversiktene omfatter de 165 valgte representantene, medregnet de 12 som gikk inn i regjeringen og de 12 vararepresentantene som møter fast for regjeringsmedlemmer etter regjeringsskiftet 19. oktober 2001, slik at det totale antallet blir 177.

(5) Oversiktene omfatter de 165 valgte representantene, medregnet de 9 som gikk inn i regjeringen og de ni vararepresentantene som møter fast for regjeringsmedlemmer etter regjeringsskiftet 17. oktober 1997, slik at det totale antallet blir 174.

Yrke

 

2013–
2017 (1)

2009–
2013 (2)

2005–
2009 (3)

2001–
2005 (4)

1997–
2001 (5)

 

Antall

%

Antall

%

Antall

%

Antall

%

Antall

%

Selvstendig næringsdrivende

9

6,0

20

11,4

13

7,3

13

13,8

24

13,8

Ansatt privat

53

35,6

50

28,6

61

34,3

56

20,1

35

20,1

Ansatt offentlig

44

29,5

46

26,3

63

35,4

84

40,8

71

40,8

Ansatt i parti/organisasjon

32

21,5

40

22,9

22

12,4

14

17,8

31

17,8

Student/yrke ikke oppgitt

11

7,4

19

10,8

10

5,2

10

5,2

Elev/student

-

-

-

-

-

9

5,2

Hjemmearbeidende

-

-

-

-

3

1,7

Pensjonist

-

-

-

-

1

0,6

I alt

149

100,0

175

100,0

178

100,0

177

100,0

174

100,0

 

Selvstendig næringsdrivende representanter eller representanter ansatt privat eller offentlig, fordelt på type næring

 

2013-
2017 (1)

2009-2013 (2)

2005-2009 (3)

2001-2005 (4)

1997-2001 (5)

 

Antall

%

Antall

%

Antall

%

Antall

%

Antall

%

Primærnæringer

8

5,4

5

2,9

8

4,5

9

5,1

12

6,9

Industri, håndverk, bygg og anlegg

11

7,4

9

5,2

14

7,9

-

-

-

-

Industri, håndverk

-

-

-

-

-

-

10

5,6

18

10,3

Bygg og anlegg

-

-

-

-

-

-

4

2,3

6

3,4

Varehandel, reiseliv, hotell

12

8,1

12

6,7

10

5,6

11

6,2

7

4,0

Kommunikasjon, journalistikk, post, tele

12

8,1

15

8,6

17

9,5

16

9,0

6

3,4

Administrasjon, bank, forsikring, advokatvirksomhet

19

12,8

30

17,2

33

18,5

24

13,5

9

5,2

Skole, undervisning, forskning, kirke, kultur

21

14,1

23

13,2

33

18,5

43

24,3

35

20,1

Helse og sosialvesen

10

6,7

12

6,7

9

5,1

18

10,2

14

8,1

Offentlig forvaltning

13

8,7

10

5,8

13

7,3

18

10,2

23

13,3

I alt

106

71,1

116

66,3

137

76,9

153

86,4

130

74,7


Sist oppdatert: 21.05.2021 13:03