Valgstatistikk

statistikk over ...statistikk fra ...
stemmetall og antall mandater for
de partiene som er representert på Stortinget
2013 2009 2005 2001 1997
avgitte stemmer til partier som ikke ble representert på Stortinget 2013 2009 2005 2001 1997
fordelingen av utjevningsmandater 1989–2013
antall stemmer bak ett mandat fylkesvis 1985–2013
antall stemmeberettigede, godkjente stemmer og valgdeltakelse 1945–2013
partienes representasjon på Stortinget 1945–2013
gjenvalgte og nyvalgte representanter 1945–2013
stemmefordeling i absolutte tall og prosent 1981–2013

Statistikken er blant annet hentet fra Statistisk sentralbyrås oversikt over valgresultater, og Kommunal- og moderniseringsdepartementets valgportal.


Sist oppdatert: 17.08.2017 16:01