Partier ikke representert valget 1997

Stemmer avgitt til partier/lister som ikke ble representert på Stortinget .

 Fylke RV Pen GRØ Flp Nlp NKP KKP SNF HVA Rfp DLF B–E Sap Sum
Akershus 2 874 1 830 976 298 258 119 159  74 6 588
Aust-Agder 421 104 109 95 36 765
Buskerud 948 238 168 140 136 133  48 1 811
Finnmark 462 78 47 40 195 822
Hedmark 769 1 093 139 148 154 148 2 451
Hordaland 8 181 1 287 336 479 266 173   910 11 632
Møre og Romsdal 970 1 095 159 202 74 44 2 544
Nord-Trøndelag 742 355 102 76 34 85 1 394
Nordland 1 824 431 208 153 52 124  89 2 881
Oppland 786 539 212 201 101 81 1 920
Oslo 11766 2 729 1 302 360 230 184 171 281  56 125 17 204
Rogaland 1 894 1 481 313 441 136 72   476 246 5 059
Sogn og Fjordane 396 49 96 60 28 629
Sør-Trøndelag 3 426 1 530 514 127 123 135 145 6 000
Telemark 1 021 1 215 151 165 65 65 2 682
Troms 2 608 214 144 63 97 3 126
Vest-Agder 622 565 197 149 64 46 1 643
Vestfold 1 315 329 224 135 62  80 2 145
Østfold 2 227 1 881 263 218 117 149 346 5 201
Sum 43252 16031 5884 3805 2207 1979 1386 491 463 281 258 246 214 76 497

Forkortelser:
RV - Rød Valgallianse
Pen - Pensjonistpartiet
GRØ - Miljøpartiet De Grønne
Flp - Fedrelandspartiet
Nlp Naturlovpartiet
NKP - Norges Kommunistiske Parti
KKP - Kristent konservativt parti
SNF - Samlingspartiet Ny Fremtid
HVA - Hvit valgallianse
Rfp - Rettferdighetspartiet
DLF - Det liberale folkeparti
B-E - Barn-Eldre
Sap - Samfunnspartiet


Sist oppdatert: 06.03.2008 13:45