Partier ikke representert valget 2013

Stemmer avgitt til partier/lister som ikke ble representert på Stortinget.

 

 FylkeRDKPpPirKpDemKSpDLFNKPAndre*Sum
Akershus 2 365 792 1 557 1 106 149 115 197 195 - 77 6 553
Aust-Agder 345 862 354 176 35 46 117 - - - 1 935
Buskerud 905 736 - 508 135 80 125 - - 56 2 545
Finnmark 351 335 - 144 550 23 41 - - 467 1 911
Hedmark 773 414 1 719 311 57 63 - - - - 3 337
Hordaland 2 687 2 422 631 1 062 267 275 - - 127 175 7 646
Møre og Romsdal 642 1 534 - 479 159 94 - -  - - 2 908
Nord-Trøndelag 423 283 - 209 81 38 107 - - 1 141
Nordland 2 164 698 416 451 424 60 - - 58  360 4 631
Oppland 817 460 802 298 74 54 - 58 - 2 563
Oslo 11 133 734 1 172 1 357 126 236 97 267 143  70 15 335
Rogaland 1 060 2 296 1 191 865 202 115 351 226 67  - 6 373
Sogn og Fjordane 386 515 - 151 100 32 - - - 1 184
Sør-Trøndelag 1 667 522 1 590 857 139 210 129 98 97  - 5 309
Telemark 884 1 017 - 239 68 56 116 - - 2 380
Troms 1 608 322 - 382 477 37 92 - 78  - 2 996
Vest-Agder 460 1 975 881 284 43 516 - 65 41  - 4 265
Vestfold 932 691 596 474 157 65 205 - - 3 120
Østfold 1 149 1 123 956 516 68 99 145 - - 4 056
SUM 30 751 17 731 11 865 9 869 3 311 2 214 1 722 909 611  1 205 80 188


* Andre lister er Folkeliste mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja (268 stemmer), Folkemakten (175), Samfunnspartiet (295) og Sykehus til Alta (467).

Forkortelser

R − Rødt
DK − De kristne
Pp − Pensjonistpartiet
Pir − Piratpartiet
Kp − Kystpartiet
Dem − Demokratene i Norge
KSp − Kristent samlingsparti
DLF − Det liberale folkeparti
NKP − Norges Kommunistiske Parti


Sist oppdatert: 11.09.2015 13:15