Ulike trykksaker utført i tråd med Stortingets grafiske designprofil.

Introduksjon

En visuell identitet består av designelementer satt i system for å skape formidlingskraft − fra symbolbruk til farger, foto og fonter. Målet er å fremstå med et tydelig og gjenkjennelig visuelt uttrykk.

Designelementene i Stortingets visuelle identitet har historisk opprinnelse med tilhørighet i stortingsbygningen og den norske kulturarven, men er formgitt i en moderne sammenheng.

Kollage, Stortingets nye profil

Riksvåpenet er Stortingets symbol

Stortinget benytter riksvåpenet som symbol, og det kommer i to utgaver. På parlamentariske dokumenter og i presidentskapets virksomhet benyttes riksvåpenet med skjold og krone, ellers benyttes den frittstående løven.

Riksvåpenet har et særegent uttrykk med referanser til stortingsbygningen. Detaljene, som halen, har i seg ornamentikk fra bygget, men også referanser til norsk kulturarv.

Selv om riksvåpenet har et særegent uttrykk, følger det definisjonen på det norske riksvåpenet, definert i kongelig resolusjon av 1937:

«Noregs riksvåpen er ei upprett gull-løve på raud grunn med gullkrone på hovudet og gullskjeft sylvøks i framlabbane.»

Et våpenskjold kan formgis på mange måter, fordi et våpenskjold ikke er en bestemt avbildning, men en beskrivelse av en bestemt farge- og figursammensetning. Dette åpner for at riksvåpenet kan ha flere uttrykk.

Designmanualen

Designmanualens oppgave er å presentere designelementene i den visuelle identiteten og beskrive retningslinjene som skal følges, slik at Stortinget fremstår helhetlig med stor grad av gjenkjennelighet på tvers av alle flater. Designelementene presenteres enkeltvis, mens under seksjonen «Identiteten i bruk» vises eksempler på hvordan designelementene anvendes på et stort utvalg flater. Nedlastning av originalfiler er mulig i seksjonene «Riksvåpen med krone og skjold» og «Riksvåpen».

Designmanualen er delt inn i følgende seksjoner:

Kontakt

For henvendelser knyttet til Stortingets visuelle identitet, ta kontakt med grafisk seksjon på Stortinget.

Telefon: 23 31 25 75
Epost: grafisk@stortinget.no 


Sist oppdatert: 24.11.2021 13:25