Reisetilskudd

Skoleklasser som skal  delta i et læringsspill, kan søke om økonomisk tilskudd. Tilskuddet er beregnet på de med lang reisevei. 

Reisetilskuddsordningen høsten 2021 og våren 2022

Vi gjør oppmerksom på at bestillingshorisonten for besøk, samt frister for å søke om reisetilskudd vil være noe kortere enn normalt ut 2021 og i begynnelsen av 2022.

Reisetilskudd

Skoleklasser i videregående skole og ungdomsskolen som har bestilt et besøk i et av Stortingets læringsspill, kan søke om økonomisk tilskudd. Tilskuddet er beregnet på de med lang reisevei. 

Hvordan søke om reisetilskudd?

For å kunne søke om reisetilskudd må du først bestille et besøk i et av Stortingets læringsspill. Selv om klassen har bestilt besøk er det ingen garanti for å få innvilget reisetilskudd, da det er svært mange søkere i hver søknadsrunde. Lenken til søknadsskjemaet vil ligge i bekreftelsen du får på e-post etter bestilling. Skjemaet fylles ut og sendes inn. Ingen søknader blir behandlet før søknadsfristen har gått ut. Du vil få svar på din søknad en uke etter søknadsfristens utløp. Tilskuddet betales ut i etterkant av besøket.

Søknadsfrister for reisetilskudd

Du må søke om reisetilskudd innen søknadsfristen går ut. Søknader som sendes inn etter fristens utløp vil bli avvist. Søknadsfristene sikrer likebehandling av søknader.

 • For besøk i perioden januar og februar 2022 er reisetilskuddsfristen 6. desember 2021.
 • For besøk i perioden 1. november-17.desember 2021 har reisetilskuddsfristen gått ut.
 • For besøk i perioden mars og april 2022 er reisetilskuddsfristen 2. februar 2022.

Hva skal tilskuddet dekke?

Reisetilskudd skal dekke reisen til og fra Oslo, og eventuelt én overnatting. Tilskuddet dekker reisen for inntil to lærere/ ledsagere i tillegg til elevene.

 • Tilskuddet kan benyttes til fly, tog, buss, flytog og flybuss.
 • Tilskuddet dekker ikke kollektivtransport i Oslo.
 • Tilskuddet dekker ikke matutgifter.
 • Tilskuddet til én overnatting er maksimum 400 kroner per deltager.

Tilskuddsordningen har en egenandel på 300 kroner per deltager. Egenandelen trekkes fra den enkeltes reisekostnader. Eksempel: For en klasse med reiseutgifter på 700 kroner per deltager, kan hver deltager få refundert 400 kroner.

Hvordan fordeles tilskuddet?

Dersom antall søknader til sammen utgjør en sum større enn det er rom for å dekke i bevilgningen, er jevn geografisk fordeling viktigste kriterium i tildelingen. 10. trinn i ungdomsskolen og 3. klasse på videregående skole prioriteres fremfor lavere trinn. Søkere som tidligere har fått avslag vil prioriteres i neste søknadsrunde.

 Geografisk fordeling

 • Besøkende fra sone 1 kan motta inntil 1100 kroner per deltager 
  (Innlandet, Viken, Vestfold og Telemark).
 • Besøkende fra sone 2 kan motta inntil 2200 kroner per deltager 
  (Agder, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Nordland, Troms og Finnmark).
 • Tilskuddsordningen gjelder ikke for skoler i Oslo.

Kriterier for å få refundert tilskudd

Tilskuddet betales ut i etterkant av besøket. Dersom din klasse har fått innvilget tilskudd, gjelder følgende kriterier for at Stortinget skal kunne refundere tilskuddet:

 • Alle elever har gjennomført læringsspillet.
 • Alle elever har gjennomført en evaluering av spillet (gjelder kun deltagelse i «Valget er ditt»).
 • Elevene går på ungdomsskolen eller på videregående skole.
 • Refusjonskravet er sendt inn per post senest 30 dager etter besøket.
 • Rektor har signert refusjonskravet, og innestår dermed for at alle utlegg i forbindelse med reisen er i henhold til reglene som er satt av Stortinget.
 • Skolens eller kommunens kontonummer er oppgitt (det betales kun ut til en av disse).

Ved avbestilling eller kansellering av besøk

Dersom klassen eller noen elever må avbestille besøket og reisen, kan det ikke kreves refusjon fra Stortinget.

Dersom Stortinget kansellerer deres besøk, kan dere søke om refusjon. Det forutsetter at dere kan dokumentere at dere ikke får avbestilt billetter og/eller eventuelt hotellrom, og at tapet ikke dekkes av deres reiseforsikring.

Har du spørsmål?

For spørsmål om reisetilskudd, kontakt seksjon for besøk og formidling.


Sist oppdatert: 23.11.2021 12:31