Seminar om stemmerettsjubileet på Blindern

I anledning stemmerettsjubileet 2019 inviterer studentene på idéhistorie og historie ved UiO til et seminar som vil belyse de historiske hendelsene og utviklingstrekkene vi markerer under årets stemmerettsjubileum.

I år feirer vi at det er 100 år siden Stortinget fjernet bestemmelsen som fratok borgere som mottok fattighjelp stemmeretten. Bestemmelsen ble innført samtidig med alminnelig stemmerett for menn i 1898. At bestemmelsen, som ble enstemmig innført uten debatt eller motstand i 1898, ble fjernet nesten like selvfølgelig og helt enstemmig, hang sammen med de store endringene i synet på sosiale spørsmål, sosialhjelp, individets og menneskets verdighet og folkestyrets karakter i tiårene rundt 1900. Vedtaket i 1919 er historisk viktig fordi det markerte at sosial og økonomisk status eller personlige egenskaper ikke lenger skulle være bestemmende for om man hadde fulle borgerrettigheter.

For anledningen får vi besøk av følgende foredragsholdere:

Marthe Hommerstad, Stortinget - Rettighetsmenn, myrmenn og alle andre menns stemmerett og politiske deltakelse

Johannes Hoff, masterstudent UiO - Hvem bør ha stemmerett? For og imot suspensjon av fattigunderstøttede

Jannike Wehn Hegnes, Stortinget - Stortingets behandling av klager fra de suspenderte (1898-1919)

Det blir servert mat og kaffe
Arrangementet er åpent for alle
Varighet: 1 time.


Sist oppdatert: 24.05.2019 12:11