Stortinget undervisning

Hvordan blir en regjering til?

I midten av januar ble det klart at Venstre går i regjering sammen med Høyre og Fremskrittspartiet. Men hvem bestemmer egentlig hvem som skal sitte i regjering?