Ungdomsskulen

Illustrasjon av en hånd som legger stemmseddelen i urnen.

Stortingsvalg og påvirkningskanaler

Her finner du informasjon om hvordan stortingsvalg fungerer. I tillegg kan du lese om ulike påvirkningskanaler, og hvordan du kan være med å påvirke.

I perioden 2013-2017 er åtte parti valde inn på Stortinget. Illustrasjon: Stortingets grafiske seksjon

Politiske parti

Ni parti vart valde inn på Stortinget i 2017. Det største har 49 sete, medan dei to minste berre har eitt kvar!

Ord på Stortinget

Her finner du en rekke videoer som forklarer de vanligste begrepene som brukes på Stortinget. 

Riksforsamlingssalen på Eidsvoll. Foto: Svein Grønvold, Samfoto/ NTB Scanpix

Grunnlova

Grunnlova vart skriven på Eidsvoll i 1814, men har vorte endra mange gonger. Lær korleis det går føre seg.

Stemmeurne.

Stemmeretten

Langt fra alle fikk stemmerett i 1814. Det skulle gå over hundre år før alle fikk ta del i demokratiet. Les mer om stemmerettens historie her.

Stortingssalen. Foto: Stortinget

Besøk Stortinget

Ungdomsskuleklassar kan besøkje Stortinget for å delta på omvising eller læringsspel.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen lanserte #Siifra i Arendal sammen med Martine Tønnesen fra KrFU, Rode Hegstad fra LNU, Ina Libak fra AUF og Anja Abusland fra Senterungdommen. Foto: Stortinget.

#Siifra

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen vil ha flere unge til å delta i demokratiet. Derfor lanserer hun, sammen med partienes ungdomsorganisasjoner og LNU, et initiativ for å få en bedre ytringskultur.