Ungdomsskulen

I perioden 2013-2017 er åtte parti valde inn på Stortinget. Illustrasjon: Stortingets grafiske seksjon

Politiske parti

Ni parti vart valde inn på Stortinget i 2017. Det største har 49 sete, medan dei to minste berre har eitt kvar!

Stortingssalen. Foto: Stortinget

Besøk Stortinget

Ungdomsskuleklassar kan besøkje Stortinget for å delta på omvising eller læringsspel.

Riksforsamlingssalen på Eidsvoll. Foto: Svein Grønvold, Samfoto/ NTB Scanpix

Grunnlova

Grunnlova vart skriven på Eidsvoll i 1814, men har vorte endra mange gonger. Lær korleis det går føre seg.

Det er stortingsval kvart fjerde år. Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Stortingsval

Noreg er eit demokrati. Folket styrer gjennom å velje 169 kvinner og menn til Stortinget.

Eline (14 år) i stortingssalen. Foto: Redd barna

Eline vitjar Stortinget

I denne filmen utforskar Eline (14) stortingsbygningen. Ho vitjar stortingssalen og lærer kva som skjer der.