Ord på Stortinget

Trygve Slagsvold Vedum

Flertallsregjering

Stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum (SP) forklarer hva en flertallsregjering er.

Stine Renate Håheim (A)

Kabinettspørsmål

Stortingsrepresentant Stine Renate Håheim (A) forklarer hva et kabinettspørsmål er. 

Tina Bru (H)

Komité

Stortingsrepresentant Tina Bru (H) forklarer hva en komité på Stortinget er. 

Stine Renate Håheim (A)

Mistillit

Stortingsrepresentant Stine Renate Håheim (A) forklarer hva mistillit betyr.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Statsbudsjett

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) forklarer hva statsbudsjettet er. 

Martin Henriksen (A)

Spørretime

Stortingsrepresentant Martin Henriksen (A) forklarer hva spørretimen er.