Flere fattige ble avvist da de skulle stemme. Illustrasjon: Stortinget

Flere fattige ble avvist da de skulle stemme. Illustrasjon: Stortinget

Rett til å stemme. Stemmerett for alle i 100 år

Frem til 1919 var det for mange ingen selvfølge å kunne stemme, selv om man var gammel nok. I 2019 feirer vi at det har vært stemmerett for alle i 100 år.

I 1913 fikk vi allmenn stemmerett i Norge. Nå kunne alle kvinner over 25 år stemme på lik linje med menn. Likevel var vi ikke helt i mål, da det fremdeles var mange i samfunnet som ikke fikk delta i demokratiet. De som hadde fått fattighjelp, ble nemlig fratatt stemmeretten.

Fattighjelp var økonomisk støtte. Noen fikk hjelp til å kjøpe sko, andre penger til mat eller skolebøker til barna sine. Årsaken kunne være at man ikke hadde jobb eller var syk. Mange hadde også ansvar for barn alene, og klarte seg ikke økonomisk på egen hånd.

Aktuelt kompetansemål

  • presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet og beskrive korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag

Læreplan i samfunnsfag, udir.no

Etter at alle kvinner fikk stemmerett, var det plutselig mange flere som ble fratatt stemmeretten. Det var nemlig flere kvinner enn menn, som fikk fattighjelp. Ved stortingsvalget i 1915 gjaldt det nesten 50.000 mennesker.

Utover 1900-tallet var det stadig flere, som mente at dette var veldig urettferdig. Samtidig ble folk mer opptatt av alle menneskers velferd og rettigheter.

17. juli 1919 endret Stortinget Grunnloven og de som mottok fattighjelp ble ikke lenger fratatt stemmeretten. Dette var et viktig signal om at uansett bakgrunn og økonomi, skulle alle få delta på lik linje i samfunnet.

I dag tar vi det som en selvfølge at alle norske statsborgere som er 18 år, eller fyller 18 år i valgåret, kan være med å bestemme hvem som skal sitte på Stortinget. Vår utfordring i dag er at det er mange som ikke bruker den stemmeretten de har.

Se animasjonsfilmen om Sofie Eng som ikke fikk bruke stemmeretten sin.

Lurer du på hvordan du kan påvirke politikken? Det finnes mange måter å påvirke på uten å ha stemmerett.


Sist oppdatert: 12.03.2019 13:54