Vidaregåande skule

Statsminister Erna Solberg med ryggen til Stortingets spørretime våren 2017. Foto: Stortinget

Parlamentarisme

Visste du at statsministeren og regjeringa må gå av dersom Stortinget ikkje har tillit til dei?

I perioden 2013-2017 er åtte parti valde inn på Stortinget. Illustrasjon: Stortingets grafiske seksjon

Politiske parti

Ni parti vart valde inn på Stortinget i 2017. Det største har 49 sete, medan dei to minste berre har eitt kvar!

Stortingsrepresentant Heikki Holmås frå SV i samtale med ungdomar.

Korleis kan eg påverke?

Når du stemmer ved val, påverkar du politikken. Men det finst fleire påverknadskanalar du kan bruke.

Omvisning i Stortinget. Foto: Stortinget.

Besøk Stortinget

Klassar i vidaregåande skule kan besøkje Stortinget for å delta på omvising eller læringsspel.

Riksforsamlingssalen på Eidsvoll. Foto: Svein Grønvold, Samfoto/ NTB Scanpix

Grunnlova

Grunnlova vart skriven på Eidsvoll i 1814, men har vorte endra mange gonger. Lær korleis det går føre seg.