Vidaregåande skule

I spørjetimen stiller stortingsrepresentantar spørsmål til regjeringa. Her stortingsrepresentant Iselin Nybø og statsminister Erna Solberg.

Parlamentarisme

Visste du at statsministeren og regjeringa må gå av dersom Stortinget ikkje har tillit til dei?

Stortingsrepresentant Heikki Holmås frå SV i samtale med ungdomar.

Korleis kan eg påverke?

Når du stemmer ved val, påverkar du politikken. Men det finst fleire påverknadskanalar du kan bruke.

Illustrasjon av maktfordelinga i det norske politiske systemet. Illustrasjon: Stortingets grafiske seksjon

Kven gjer kva?

Kven er sjefen på Stortinget? Og kva rolle har eigentleg Kongen i dag? Lær om maktfordeling.

I perioden 2013-2017 er åtte parti valde inn på Stortinget. Illustrasjon: Stortingets grafiske seksjon

Politiske parti

Ni parti vart valde inn på Stortinget i 2017. Det største har 49 sete, medan dei to minste berre har eitt kvar!

Grunnlova

Grunnlova vart skriven på Eidsvoll i 1814, men har vorte endra mange gonger. Lær korleis det går føre seg.

Skjermbilde av quizens startside.

Quiz

Få politikarane til å springe på tredemølla medan du testar stortingskunnskapane dine!

Omvisning i Stortinget. Foto: Stortinget.

Besøk Stortinget

Klassar i vidaregåande skule kan besøkje Stortinget for å delta på omvising eller læringsspel.