Hva er å presidere?

Andre visepresident Morten Wold (FrP) forklarer «å presidere».

Å presidere på Stortinget betyr å lede møtet i stortingssalen. Det betyr at man sitter øverst på møtelederplassen, håndterer klubba, styrer debattene og sørger for at representantene holder seg innenfor det som er god parlamentarisk språkbruk.

Det er vanligvis Stortingets presidentskap som presiderer. Stortingets presidentskap består av stortingspresidenten i tillegg til fem visepresidenter. Disse bytter gjerne litt på å være møteleder, siden møtene er lange og mange.