Hva er et alternativt statsbudsjett?

Bjørnar Moxnes (R) forklarer hva et alternativt statsbusjett er.

Partiene som ikke sitter i regjering lager og presenterer sitt eget alternative statsbudsjett. Det gjør de for å synliggjøre hva de ville gjort annerledes hvis de hadde sittet i regjering. Gjennom å lage et alternativ til regjeringens statsbudsjett, kan partiene vise hva de ønsker å prioritere og hva som er deres viktigste saker.

Når Stortinget skal vedta statsbudsjettet, er det vanlig at andre partier kommer med forslag til endringer av det som er foreslått. Da er det de alternative statsbudsjettene som ofte er grunnlaget for partigruppenes forslag til endringer.